Kortbanenettet er avgjørende


Publisert 30.01.2023 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

(FOTO: Widerøe )

Regjeringen, med Samferdselsdepartementet, sendte i november ut på høring: «Transportfaglig utredning for regionale ruteflygninger».

Sjømat Norge har gått igjennom utredningen og mener blant annet at det er viktig å:

  • Vurdere å oppgradere kapasiteten der trafikken er størst
  • justerer maskimalprisene
  • Se nærmere på et bedre rutetilbud
  • Ha andre andbudskrav

Du kan lese hele høringsuttalelsen under.

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fremdeles store svakheter i skattemodellen

Frokostmøte: Sjømat i krise, krig og fred 

– Opposisjonen tar ansvar

Regulering av satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien

Helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten

Revidert nasjonalbudsjett: Konsekvenser for sjømatnæringen

Webinar – Industriutslippsdirektivet

Mellomoppgjeret 2023

23 gode grunner til å avvise Regjeringens lakseskatt