Sosialistisk Venstreparti ønsker at Stortinget skal utrede alternativer til EØS-avtalen. Sjømat Norge forklarer her hvorfor avtalen er mer nødvendig enn noen gang.

I representantforslag 58 S fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Arne Nævra fremmes forslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen. Sjømat Norge har sendt et notat i forbindelse med forslaget der en argumenterer for viktigheten av dagens avtale.

– En frihandelsavtale kan på ingen måte erstatte EØS-avtalen, sier Sjømat Norges viseadministrerende direktør Trond Davidsen. – WTO-regelverket sikrer i seg selv ikke tilstrekkelig adgang til EU-markedet. Tilløp til globale handelskriger og et generelt svekket WTO gjør oss tvert i mot mer avhengig av EØS-avtalen enn noen gang.

Du kan lese hele høringssvaret her:  HØRINGSSVAR Sjømat Norge om EØS-avtalen

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

Konferanse om hausting og dyrking av alger

Mer fisk og flere i arbeid selv med CO2 avgift

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog