Sosialistisk Venstreparti ønsker at Stortinget skal utrede alternativer til EØS-avtalen. Sjømat Norge forklarer her hvorfor avtalen er mer nødvendig enn noen gang.

I representantforslag 58 S fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Arne Nævra fremmes forslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen. Sjømat Norge har sendt et notat i forbindelse med forslaget der en argumenterer for viktigheten av dagens avtale.

– En frihandelsavtale kan på ingen måte erstatte EØS-avtalen, sier Sjømat Norges viseadministrerende direktør Trond Davidsen. – WTO-regelverket sikrer i seg selv ikke tilstrekkelig adgang til EU-markedet. Tilløp til globale handelskriger og et generelt svekket WTO gjør oss tvert i mot mer avhengig av EØS-avtalen enn noen gang.

Du kan lese hele høringssvaret her:  HØRINGSSVAR Sjømat Norge om EØS-avtalen

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Rederiseminar 2019, Gardermoen

– Vi kan absolutt bli bedre

Medlemsmøte i nord, Svolvær

Trygg og sikker havbrukspolitikk

Trygg dykking hos deg!

Sjømat Norge styrker kommunikasjonsstaben

Inger-Marie Sperre får fornyet tillit

Erna Solberg: – Bærekraftig bruk av havet er grunnlaget for vår velferd

Sjømatrapport fra UiS: – Må investere 80 mrd. kroner per år

Partene enige, storstreik avverget