Peder Weidemann Egseth
Peder Weidemann Egseth

fagsjef Skatt, avgift og næringspolitikk

peder.weidemann.egseth@sjomatnorge.no 922 41 857


Foto: Thor Nielsen