Arbeiderpartiet la i Stortinget frem et Dok 8 forslag om tidsbegrensing av oppdrettstillatelser. Sjømat Norge har gitt sine kommentarer til forslaget og høringen.

Stortingsrepresentantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande la før jul frem et Dok.8. forslag om at retten til å drive havbruk i vår felles allmenning skal være tidsbegrenset. Forslaget er primært tenkt for nye tillatelser, men det er også et ønske om å få vurdert dette for allerede tildelte rettigheter.

Sjømat Norge deltok i høringen i Stortinget og mener en tidsavgrensning på eierskapet, til det som representerer den primære verdien til havbruksselskapene, vil tvert imot legge til rette for selskaper som har tilgang til en stor kapitalbase. Forslaget vil derfor være negativ for mindre selskaper, og i større grad legge til rette for vekst i større selskap, og etablering av internasjonale bedrifter, som har god tilgang til risikovillig kapital.

 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll

Eit godt grep frå Regjeringa

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse