Tidsbegrensing av oppdrettstilatelser


Publisert 06.02.2019 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser  

Arbeiderpartiet la i Stortinget frem et Dok 8 forslag om tidsbegrensing av oppdrettstillatelser. Sjømat Norge har gitt sine kommentarer til forslaget og høringen.

Stortingsrepresentantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande la før jul frem et Dok.8. forslag om at retten til å drive havbruk i vår felles allmenning skal være tidsbegrenset. Forslaget er primært tenkt for nye tillatelser, men det er også et ønske om å få vurdert dette for allerede tildelte rettigheter.

Sjømat Norge deltok i høringen i Stortinget og mener en tidsavgrensning på eierskapet, til det som representerer den primære verdien til havbruksselskapene, vil tvert imot legge til rette for selskaper som har tilgang til en stor kapitalbase. Forslaget vil derfor være negativ for mindre selskaper, og i større grad legge til rette for vekst i større selskap, og etablering av internasjonale bedrifter, som har god tilgang til risikovillig kapital.

 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kraftig kutt i bruk av legemidler mot lakselus

Ledig stilling: Fagsjef næringspolitikk

Kurs i rømmingssikring settefisk, Bergen

Flere trygge sjømattrailere på veiene

Tariffkonferansen 2019

Workshop best practice – Dekksarbeid

Miljøreform i havbruk

Heimfall om fiskeretter

Tidsbegrensing av oppdrettstilatelser