Arbeiderpartiet la i Stortinget frem et Dok 8 forslag om tidsbegrensing av oppdrettstillatelser. Sjømat Norge har gitt sine kommentarer til forslaget og høringen.

Stortingsrepresentantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande la før jul frem et Dok.8. forslag om at retten til å drive havbruk i vår felles allmenning skal være tidsbegrenset. Forslaget er primært tenkt for nye tillatelser, men det er også et ønske om å få vurdert dette for allerede tildelte rettigheter.

Sjømat Norge deltok i høringen i Stortinget og mener en tidsavgrensning på eierskapet, til det som representerer den primære verdien til havbruksselskapene, vil tvert imot legge til rette for selskaper som har tilgang til en stor kapitalbase. Forslaget vil derfor være negativ for mindre selskaper, og i større grad legge til rette for vekst i større selskap, og etablering av internasjonale bedrifter, som har god tilgang til risikovillig kapital.

 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Rederiseminar 2019, Gardermoen

– Vi kan absolutt bli bedre

Medlemsmøte i nord, Svolvær

Trygg og sikker havbrukspolitikk

Trygg dykking hos deg!

Sjømat Norge styrker kommunikasjonsstaben

Inger-Marie Sperre får fornyet tillit

Erna Solberg: – Bærekraftig bruk av havet er grunnlaget for vår velferd

Sjømatrapport fra UiS: – Må investere 80 mrd. kroner per år

Partene enige, storstreik avverget