Svært lav antibiotikabruk


Publisert 23.11.2021 av Øyvind André Haram Fiskevelferd Havbruk Miljø og Helse

I 2020 ble kun 0,8 % av sjølokalitetene med laks og regnbueørret behandlet med antibiotika. Det viser den nylig publiserete NORM-VET rapporten som gir oversikt over bruken av antibakterielle midler til mennesker og dyr. Om en sammenligner med tallene fra 1987, da bruken var på det høyeste, betyr dette en nedgang på over 99 %.  Den totale produksjonen av laks og ørret har i samme periode økt med mer enn 10 gangen.

Hvorfor så sterk nedgang?


Tallene viser at satsingen på forebygging, fiskevelferd og bruk av vaksiner er svært effektivt. Selv om forbruket av antibiotika vil variere litt mellom de ulike årene, har forbruket nå vært stabilt lavt siden starten av 1990 tallet. Den gangen gjorde fiskehelsepersonell, forskere og legemiddelleverandører en iherdig innsats og fikk utviklet svært gode vaksiner for de viktigste bakteriesykdommene.

Lavt forbruk av antibiotika til dyr i Norge

NORM-VET rapporten viser også at antibiotikabruken til dyr har gått ned langt mer enn målet som ble satt i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020.

I 2020 utgjorde salget av antibakterielle veterinærpreparater til landdyr totalt 5 019 kg som er på samme nivå som i 2019. Salget av antibakterielle veterinærpreparater til matproduserende landdyr, inkludert hest, var på 4 659 kg. Fra 2013 til 2020 var det en nedgang i salget på 23 % målt i kg aktivt stoff. Til kjæledyr (hund og katt) ble det i 2020 solgt 360 kg veterinære antibakterielle midler. Dette er en nedgang på 32 % sammenlignet med 2013. Rapporten sier videre at «Forbruket av veterinære antibakterielle midler til oppdrettsfisk (forbruk til rensefisk inkludert) var fortsatt svært lavt i 2020 og utgjorde 223 kg. Dette utgjør en nedgang på over 99 % sammenlignet med 1987 da forbruket var på sitt høyeste. I 2020 ble det foretatt behandling med antibiotika av laks og regnbueørret i 0,8 % av sjølokalitetene

NORM-VET rapporten

Innsats er nøkkelbordet. Både havbrukere, bønder og dyrehelsepersonell arbeider hver dag for å bedre norsk dyrehelse, dyrevelferd og beredskap mot smittsomme sykdommer.

Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler. Oppdraget er fra Mattilsynet og det blir utgitt årlig en rapport. Sammen med NORM-rapporten gir den en oversikt over antibiotikaresistens og bruken av antibiotika til mennesker og dyr i Norge. NORM-VET rapporten for 2020 viser at antibiotikabruken til dyr har gått langt mer ned enn målet som ble satt i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020.

Antibiotikaresistens er en av de alvorligste truslene menneskeheten står ovenfor, og derfor er det viktig med god oversikt over forekomst av antibiotikaresistens i Norge.

Her er link til NORM-VET rapporten for 2020: https://www.vetinst.no/overvaking/antibiotikaresistens-norm-vet


Vil du vite mer?

 
Brit Uglem Blomsø
Brit Uglem Blomsø
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 482 06 661

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!