Sjømatnæringen gir masterstudenter en ukes bootcamp og et problem som skal løses. Det gir både næringen og studentene nye tanker.

Engansjerte bedrifter vil gjerne vise frem hvordan næringen drives. Her fra Brødrene Kalvåg . FOTO: Sett Sjøbein.

Bootcampene gir studentene innsikt i et spennende næringsliv, og næringsaktørene mottar studentene med stor åpenhet og positivitet. Janita Arhaug, leder i Sett Sjøbein som arrangerer bootcampene, forteller at studentene imponerer med sin evne til raskt å tilegne seg kunnskap om sjømatnæringen.

– De bruker sine tverrfaglige bakgrunner til å tenke nytt og kreativt på vegne av næringen. Og på denne måten skjønner også studentene at næringen har bruk for dem, uansett utdanningsbakgrunn. Mange ender opp med å si at de ønsker å jobbe med sjømat i fremtiden.

Hva er en marin student-bootcamp?
På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet arrangerer Sett Sjøbein tre marine student-bootcamper i 2018. Årets siste arrangeres i Midt-Norge i slutten av november. Søknadsfrist er 23. oktober. Studenter fra alle typer masterutdanninger ved høyskoler og universiteter i Norge kan søke om å delta. 20 deltakere blir valgt ut, får dekket reise og opphold, og i løpet av en uke besøke spennende bedrifter i sjømatnæringa, møte kreative folk og mulighet til å knytte viktige kontakter for videre arbeidsliv. Ingen bootcamper er helt like, og programmet avsløres ikke før deltakerne er på plass, men felles for bootcampene er at deltakerne skal få bryne seg på en viktig utfordring for næringen.

Under bootcampene får studentene god innsikt i verdikjeden for sjømatnæringen gjennom møte med mange gode ambassadører. På agendaen er både lover og regelverk, omsetningssystem, interesseorganisasjoner, rekruttering, utvikling av utstyr og teknologi, mottak og produksjon av fisk, distribusjon, eksport, forskning og utvikling.

Vinnergruppa «MarinVoice» fra den marine student bootcampen som ble avholdt på Vestlandet sammen med fiskeriministeren, Studentene ønsker å innføre en taleassistent i de daglige prosedyrene som for eksempel registrering av dødfisk, lusenivå og miljømålinger slik at registreringene kan loggføres automatisk. Tale assistenten kan sees på som havbruksnæringens versjon av Apple’s Siri. Studentene fikk gode tilbakemeldinger fra fiskeriministeren.  På bildet fra venstre Trine Hamre (Rettsvitenskap, UiB), Fredrik Kvist (kommunikasjonsteknologi, UiO), Ingvild Kindlihagen (Økonomi og Administrasjon, NHH), fiskeriminister Harald Tom Nesvik, Endre Nordstrand (Akvamedisin, UiT).

Studentene tar utfordringen!
Studentene har to intensive dager til læring om sjømatnæringen, før de får utlevert utfordringen som de skal løse i løpet av 48 timer. Utvikling av ny teknologi og design er førende for oppgavene som studentene jobber med i tverrfaglige grupper. Underveis får de veiledning fra fagfolk med ulik næringstilknytning. Icelandic Startups, er eksperter i å trene opp gründerbedrifter og bidrar med nyttig kunnskap og arbeidsverktøy for studentene i forbindelse med oppgaveløsningen. Studentene skal presentere sine løsningsforslag for en fagjury, og deretter for deltakerne på en stor næringskonferanse. SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre sjømatnæringen overfor ungdom. Prosjektet er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Fornøyd minister

Samtidig som studentene får ny kunnskap og ny forståelse av sjømatnæringen, drar også næringen nytte av campene.  Fiskeriminister Harald Tom Nesvik kåret vinneren av «Marin student-bootcamp Vestlandet» under siste bootcamp. Han pekte på gevinsten både for næringen og studentene.

– Vi trenger flere kloke hoder i sjømatnæringen. Denne bootcampen viser at de unge har lært mye under besøket i Sogn og Fjordane. De har tatt tak i reelle problemstillinger, og kommet opp med spennende løsninger.

 

 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!