Støre må sikre det grønne skiftet


Publisert 14.09.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge

Valget gir Norge en ny regjering. I tiden fremover vil Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre drøfte med sine samarbeidspartier hvordan den skal se ut, og ikke minst utforme en ny regjeringserklæring.

-Først og fremst vil vi i Sjømat Norge gratulere Jonas Gahr Støre og de som danner flertall sammen med Ap med valgresultatet. Det er også grunn til å takke Erna Solberg og de som har ledet landet sammen med henne. De har styrt oss vel gjennom en svært krevende tid, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.  

Han sier at sjømatnæringen har store forventninger til at den nye regjeringen vil løfte havnæringen og sjømaten ytterligere.

-Skal vi lykkes med å kutte klimautslippene, øke matproduksjonen og skape enda flere grønne arbeidsplasser  så må vi øke aktiviteten i sjømatnæringen.. Vi trenger en politikk som sikrer at det skapes jobber ved å bearbeide mer av råstoffet i Norge. Det må dyrkes og høstes marine råvarer til fiskefôret og ved å utvikle både fiskeriene og havbruket videre. Det skal gjøres store løft fremover som krever at sjømatnæringen får tilgang på areal,  og mulighet til å produsere mer, sier han.

Adm. dir i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark mener sjømat er en del av det grønne skiftet. FOTO: Sjømat Norge/ Ø. Haram

Han legger til at han kjenner Arbeiderpartiet og Senterpartiet som de store valgvinnerne som partier som har tradisjon for å satse på industriutvikling.

-Begge partier er tradisjonelle styringspartier som  historisk sett har har forstått  næringslivets betydning i samfunnet.   Lønnsomme private bedrifter er avgjørende for både velferden vår og for  å sikre aktivitet og bosetting langs kysten. Forutsigbarhet og konkurransekraft er helt sentrale stikkord, påpeker Ystmark. Dette forventer vi at de som nå inntar regjeringen vektlegger.  

Sjømat Norge ser frem til å samarbeid godt med både opposisjon og posisjon. For alle partier må det nå være fokus på jobbskaping og på å ta Norge inn i det grønne skiftet. Vi lover at sjømatnæringen skal bidra, avslutter han.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister