Støre må sikre det grønne skiftet


Publisert 14.09.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge

Valget gir Norge en ny regjering. I tiden fremover vil Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre drøfte med sine samarbeidspartier hvordan den skal se ut, og ikke minst utforme en ny regjeringserklæring.

-Først og fremst vil vi i Sjømat Norge gratulere Jonas Gahr Støre og de som danner flertall sammen med Ap med valgresultatet. Det er også grunn til å takke Erna Solberg og de som har ledet landet sammen med henne. De har styrt oss vel gjennom en svært krevende tid, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.  

Han sier at sjømatnæringen har store forventninger til at den nye regjeringen vil løfte havnæringen og sjømaten ytterligere.

-Skal vi lykkes med å kutte klimautslippene, øke matproduksjonen og skape enda flere grønne arbeidsplasser  så må vi øke aktiviteten i sjømatnæringen.. Vi trenger en politikk som sikrer at det skapes jobber ved å bearbeide mer av råstoffet i Norge. Det må dyrkes og høstes marine råvarer til fiskefôret og ved å utvikle både fiskeriene og havbruket videre. Det skal gjøres store løft fremover som krever at sjømatnæringen får tilgang på areal,  og mulighet til å produsere mer, sier han.

Adm. dir i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark mener sjømat er en del av det grønne skiftet. FOTO: Sjømat Norge/ Ø. Haram

Han legger til at han kjenner Arbeiderpartiet og Senterpartiet som de store valgvinnerne som partier som har tradisjon for å satse på industriutvikling.

-Begge partier er tradisjonelle styringspartier som  historisk sett har har forstått  næringslivets betydning i samfunnet.   Lønnsomme private bedrifter er avgjørende for både velferden vår og for  å sikre aktivitet og bosetting langs kysten. Forutsigbarhet og konkurransekraft er helt sentrale stikkord, påpeker Ystmark. Dette forventer vi at de som nå inntar regjeringen vektlegger.  

Sjømat Norge ser frem til å samarbeid godt med både opposisjon og posisjon. For alle partier må det nå være fokus på jobbskaping og på å ta Norge inn i det grønne skiftet. Vi lover at sjømatnæringen skal bidra, avslutter han.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lanserer BioMarint Forum i Arendal

God sommer!

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!