Stor interesse om fagmøte om fiskeoljer


Publisert 27.01.2010 av sjømatnorge.no Maring  

Maring Forum arrangerte FagMøte om fiskeoljer på Høyskolen i Ålesund 15. januar 2010, med ca 50 medlemmer tilstede.

Hensikten med møtet var å informere om Marings mange aktiviteter og få tilbakemeldinger på vårt arbeid, spesielt på Codex-arbeidet.

Agenda:

 • Velkommen, ved Jon Aulie, Maring Forum. LAST NED
 • Hygieneforordning, status for marine oljer til humant konsum, ved Gunn Harriet Knutsen, Maring Forum. LAST NED
 • Nye grenseverdier for uønskede stoffer i marine oljer og risikovurdering av marine oljer. Ved Line Ruden, rådgiver i Mattilsynet. LAST NED
 • Påstandsforordningen og marine oljer, forsker Marian K. Malde, NIFES. LAST NED
 • Status for Codex Alimentarus standard, ved Jon Aulie. LAST NED
 • Omegalands Handlingsplan, ved prosjektleder Robert Wolf.
 • SINTEF prosjektet Traceoil, forskningssjef Marit Aursand.
 • SINTEF prosjekt LipidPlatform, ved Forsker Ivar Storrø. LAST NED
 • NOFIMAs Lipidsatsing, ved forsker Gjermund Vogt. LAST NED
 • Status for Mattilsynets tilsynsarbeid med marine oljer til humant konsum, ved Trygve Helle, rådgiver i Mattilsynet.
 • Dagblad oppslag 6, januar.
 • Spørsmål og svar

Det viste seg at det ble mye informasjon på en dag, så hovedkonklusjonen ble at medlemmene må studere de enkelte innlegg mer før de kan uttale seg om de enkelte problemstillinger som ble drøftet. Derfor er alle innlegg lagt ut på Marings nettside.

Men hovedinntrykk av møtet kan summeres som følgende:

 1. Den nye foreslåtte grenseverdien for ikke dioksinlignende PCB synes ikke å skape problemer for næringen.
 2. De nye grenseverdier for dioksinliknende PCB ville de enkelte medlemmer kommentere i etterkant av møtet
 3. Til Codex Alimentarius standarden for fiskeoljer kom følgende kommentar:
  a. Oppkonsentrerte fiskeoljer må med!
  b. Hva med Ethyl estre?
  c. Bedriftene vil få tilsendt et regneark for utfylling av bedriftsstandarder

 

Igjen fikk vi bevis for at Maring Forum er et meget godt møtested for bransjen. Hvor alltid grenseoppgangen mellom faglige innlegg og pauser er og blir et dilemma. I dette tilfelle ble nok tiden til menings utvekslinger for knapp, hvilket vi vil rette opp til neste møte.

Takk til alle for meget godt fremmøte og aktiv deltagelse.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Miljøseminar i Florø

Premierer ikke miljøbevissthet godt nok!

Årssamling, Sjømat Norge havbruk vest

Her er den nye tekse-gjengen

LetSea gikk til topps

Byråkrati med muligheter eller begrensninger?

Nord i Sør 2018

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt