Statsbudsjettet: 47 milliarder mer i skatt for norske bedrifter


Publisert 06.10.2022 av Hanna Rørtveit Sjømat Norge

Finansministeren la i dag frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. – Budsjettforslaget forverrer en allerede dramatisk situasjon for norsk sjømatnæring, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

Sjokket etter at regjeringen foreslo grunnrenteskatt på havbruk har på langt nær lagt seg langs kysten. –Allerede ser vi en investeringsfrys som Norge ikke har råd til, forklarer Ystmark. Havbruksnæringen har allerede fått håndbrekket fullstendig trukket opp. Dette er svært dramatisk for aktiviteten og jobbskapingen langs kysten, understreker han.

– Økt formuesskatt og økt utbytteskatt forsterker cocktailen av økt verdifastsettelse og økte satser på de to skattene. Det skaper ytterligere utfordringer for havbruksbedriftene. Men det rammer ikke utelukkende havbruket direkte. Det rammer alt norsk eierskap.

For fiskeindustrien og leverandørindustrien er det knappe marginer i utgangspunktet. De foreslåtte endringene i havbruksskatten har allerede skapt reduserte oppdrag til leverandørindustrien og innretningen på grunnrenteskatten svekker potensialet for bearbeiding av laks og ørret i Norge. De økte satsene forsterker problemene også for denne delen av næringen.

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge

Les mer om skatteøkningene fra regjeringen her.

Tøffere tider for norsk økonomi

Dette er svært dramatisk for aktiviteten og jobbskapingen langs kysten, sier adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, om statsbudsjettet. Foto: Sjømat Norge

– Norsk næringsliv må ha økonomi til å gjennomføre det grønne skiftet, fortsetter han. Vi trenger 250 000 nye, lønnsomme arbeidsplasser innen 2030. Jeg kan ikke se at regjeringen har skjønt at dette krever økonomiske muskler. Det å innføre ekstraskatter på 46 milliarder for norske bedrifter vil åpenbart ha store konsekvenser, sier Ystmark.

NHOs beregninger viser at vi går vesentlig tøffere økonomiske tider i møte enn det regjeringen har beregnet når de nå legger frem sitt budsjettforslag. Les mer om NHOs reaksjoner på budsjettet her.

Sjømat Norge vil gå grundig igjennom totaliteten i det regjeringen nå har lagt frem og fortsette det politiske arbeidet frem mot budsjetthøringene i Stortinget.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?