Nå kan du laste ned sluttrapport og referat fra workshop om ”Kunnskaputveksling innen blåskjellnæringen - Et møte mellom biomassekontroll og modellering av bæreevne for å optimalisere blåskjellproduksjon”.

Workshopen ble holdt på Hurtigruten i desember 2008. Foranledningen var et planlagt oppsummeringsmøte av prosjektet ”Kompetanseutvikling i blåskjellnæringa” (KUBIK). KUBIK prosjektet har pågått siden 2006, og har hatt fokus på opplæring i systematisk biomassekontroll i blåskjellanlegg. Dette møtet samlet deltakerne for å sammenfatte erfaringer og resultater fra prosjektet.

I tillegg ble det vedtatt å utvide møtet til også å inkludere øvrige representanter fra blåskjellnæringa, forskning og offentlige institusjoner. Dermed ble det utvekslet informasjon og kunnskap på flere plan.

Foto: Eksportutvalget for fiskLES hele referatet og sluttrapport i egne vedlegg nedenfor.

De ulike prosjektene trakterer samme problemstilling, fra sine respektive ståsteder; næring og forskning. Målet var derfor å samle disse aktørene for å formidle kunnskap, erfaringer og vitenskapelige resultater mellom prosjektene. Videre ønsket vi å belyse behov og besvare spørsmål som kan skape en tettere kobling mellom forskning og næring, fremme kommunikasjon og bidra til en felles tilnærming til en mer lønnsom blåskjellnæring.

Blåskjellmiljøet er i internasjonal sammenheng et lite fagmiljø, hvor norske forskere deltar i en rekke prosjekter. Tett dialog og erfaringsutveksling mellom disse prosjektene og norske næringsaktører er svært viktig for å kunne bringe næringen som helhet et skritt videre.

Offentlige direktiver har stor betydning for næringas utvikling, og det er et uttalt behov for et klarere samarbeid og informasjonsutveskling mellom næringa og offentlige institusjoner. Inviterte representanter fra CANO-prosjektet, UISCE, Vestlandsprogrammet, mattilsynet og fiskeridirektoratet deltok derfor på møtet.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll

Eit godt grep frå Regjeringa

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse