Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet


Publisert 17.11.2022 av Hanna Rørtveit Sjømat Norge

Forslaget om grunnrenteskatt angår en samlet verdikjede. Næringens organisasjoner er bedt om å stille i møte med Finansdepartementet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har fredag 18. november invitert de fem største selskapene til 45 minutters innspillsmøte om forslag til grunnrenteskatt for havbruksindustrien. Selskapene har takket for invitasjonen og for at regjeringen initierer til direkte dialog om akutte problemstillinger.

Det er en lang og stolt tradisjon i Norge for ryddige, konstruktive og grundige prosesser hvor man inkluderer partene i arbeidslivet, søker brede flertall på Stortinget og deretter innfører det Stortinget har vedtatt. Oppfordringen fra selskapene er at prosessen med forslag om grunnrenteskatt ikke skal være noe unntak.

Selskapene har notert at Statsministeren uttaler at møtet vil oppklare spørsmål til normpris og hvordan regjeringens forslag skal fortolkes. Dette er bare én av svært mange utfordringer med det fremlagte forslaget om tredobling av skattetrykket på havbruksindustrien.

Havbruksindustrien er kompleks med stort industrielt omland. Alle selskapene i dette industrielle økosystemet er berørt av forslaget som er fremlagt. Dette gjør det desto viktigere med en grundig og ryddig prosess gjennom høringsprosess frem til politisk vedtak i Stortinget.

Regjeringens forslag til vesentlige og omfattende endringer i havbruksindustrien sine rammevilkår er ikke noe som bare angår de fem største selskapene. Dette rammer hele verdikjeden. Følgelig mener selskapene det er riktig at bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene stiller i møtet med finansministeren og fiskeri- og havministeren på fredag. Industrien består av komplekse verdikjeder og selskaper med ulike størrelser.  Store, mellomstore og små selskaper i hele verdikjeden bør være inkludert. Ved at bransjeorganisasjonene stiller i møtet vil man sikre at en samlet næring blir ivaretatt.

Kontaktpersoner:

Robert Eriksson, adm.dir. Sjømatbedriftene, tlf: 950 68 797

Geir Ove Ystmark, adm.dir. Sjømat Norge, tlf: 481 27 155

Vil du vite mer?

 
Peder Weidemann Egseth
Peder Weidemann Egseth
fagsjef Skatt, avgift og næringspolitikk
Mobil: 922 41 857

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel og fiskefôr

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand