Når samfunnet gjenåpnes vil det være behov for en sterk og målrettet industripolitikk som raskt kan skape aktivitet. Sjømatnæringen kan bli en avgjørende brikke i arbeidet.

Korona-krisen kan være en anledning for å skape lønnsomme arbeidsplasser og samtidig bygge et grønt og fremtidsrettet næringsliv. Sjømat Norge har forklart hvordan i et tiltakspakke-forslag oversendt regjeringen, se notatet vedlagt.

Tradisjonelle norske næringer som verft og industri trenger nye oppdragsgivere i en tid der oljeinvesteringene ser ut til å dale kraftig. Korona-krisen er også en anledning til å komme raskere i gang med prosjekter som omstiller til mer klimavennlig produksjon.

– Vi foreslår å åpne for havbruk til havs. Tiden er nå moden for at vi kan kjøre ordinære tildelingsrunder i mer eksponerte farvann. Samtidig bør vi jobbe videre med å løfte frem innovasjon i det mer kystnære havbruket, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Han legger til at det også bør igangsettes industriprogrammer som bidrar til at Norge kan utvikle og produsere fôringredienser, øke bearbeidingsaktiviteten, og starte arbeidet med flåtefornyelse. I sum mener Sjømat Norge at disse programmene både kan bidra til å styrke den norske sjømatnæringen og generere nye prosjekter for  leverandør- og kunnskapsindustrien rundt næringen.

– I havbruksnæringen er det produksjonen av fiskefôr som setter de størst klimafotavtrykk. Klarer vi å bygge en ny havindustri tilknyttet fôringredienser i Norge kan vi gjøre laksen enda grønnere, og samtidig bygge fremtidsrettet industri i Norge. Innen fiskeriene er det flåten som står for størst klimagassutslipp. Derfor bør vi sette i gang flåtefornyelse nå. Det vil bidra til at vi kutter både CO2 og NOx fra fisket samtidig som verftsindustrien får nye oppdrag.

Tirsdag avholder fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møte med Sjømat Norge. Høyt på agendaen står nettopp forslaget om å bruke sjømatnæringen for å få fart på norsk økonomi. I løpet av uka vil også statsminister Erna Solberg avholde kontaktmøter med de viktigste næringene slik at det kan utarbeides en gjenåpningsplan for norsk økonomi.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll

Eit godt grep frå Regjeringa

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse