Play video
Sjekk det endelige programmet for konferansen Kyst, Fisk og Framtid i Tromsø 6. februar. Den nyinnsatte Fiskeri- og Sjømatministeren Geir Inge Sivertsen vil tale fra scenen.

– Vi er selvfølgelig strålende fornøyd med at sjømatministeren tar turen til Tromsø. Vi ser at temaet for konferansen er høyaktuelt, og gleder oss til en konferanse som tar tyren ved hornene på mange av de utfordringene sjømatnæringen møter. Det er klart at det ikke under noen omstendigheter er mulig for oss å gå på kompromiss med å være en ryddig næring, sier Stine Akselsen, fagsjef næringspolitikk i Sjømat Norge.

Forhenværende fiskeriminister Harald Tom Nesvik fordømte tydelig både ressurskriminalitet arbeidskriminalitet på Sjømatrådets årskonferanse i starten av januar.

Med FrP ute av Regjeringen fra 20. januar er Geir Inge Sivertsen innsatt som ny Fiskeri- og sjømatminister. Sivertsen vil holde sitt første innlegg som Fiskeri- og sjømatminister i Tromsø 6. februar.

Like konkurransevilkår 

Kyst, Fisk og Framtid arrangeres i Tromsø 6. februar i samarbeid mellom Nofima, FHF, Sjømat Norge og Fiskarlaget Nord, der like konkurransevilkår er hovedtema for konferansen.

Konkurransevilkår har avgjørende betydning for verdiskapning, lønnsomhet og lokalisering av virksomhet i sjømatnæringa. Kvalitetsproblemer, gjerne sammen med ressurskriminalitet, svekker konkurransekraften og omdømmet til norsk fiskerinæring. Det gir i dessuten de som er villige til å begå kriminalitet en konkurransefordel. Det at en økende andel av fisken blir omsatt gjennom lukkede kanaler kan skape problemer i førstehåndsmarkedet med følger for resten av verdikjeden.

Fullstendig program ser du nedenfor.

PROGRAM Kyst, fisk og framtid 2020

Du kan laste ned programmet her: KFF 2020 – endelig program

Deltakerlisten finner du her: Deltakerliste Kyst, Fisk og Fremtid

08:45 Registrering åpner på Scandic Ishavshotell

09:30 DEL 1 – KONFERANSEÅPNING

   • Velkommen til Kyst, fisk og framtid
    Maja Bævre-Jensen, FHF
   • Behovet for en ryddig næring
    Inger-Marie Sperre, Sjømat Norge
   • Godt omdømme bygger et attraktivt produkt
    Roger Hansen, Fiskarlaget Nord
   • Hvorfor kvaliteten på landet fisk kunne vært bedre
    Edgar Henriksen, Nofima

10:20 Kaffepause

10:40 Fiskeri- og sjømatministerens tale, Geir-Inge Sivertsen (H)

11:00 DEL 2 – FØRSTEHÅNDSMARKEDET

   • Fiskerikriminalitet: Hvordan kommer vi den til livs?
    Magnar Pedersen, Nofima

    • Diskusjon og spørsmål fra publikum
   • Hvordan organisere markedsplassen for å sikre kvalitet og tilgang?
    Geir Sogn-Grundvåg, Nofima
   • Omsetningssystemet: Trenger vi en modernisering?
    Bent Dreyer, Nofima

    • Diskusjon og spørsmål fra publikum

12:00 Kaffepause

12:20 DEL 3 – LEGITIMITET OG OMDØMME

   • Et anstendig arbeidsmarked. Status og utfordringer
    Bjørg Nøstvold, Nofima
   • Norsk fiskerinæring – en miljømessig og sosial bærekraftig leverandør. Eller?
    Camilla Beck Sætre, Insula AS

    • Diskusjon og spørsmål fra publikum

13:00 LUNSJ

14:00 LEGITIMITET OG OMDØMME

  • Legitim bruk av felleskapets ressurser – råd til næringer og politikere
   Kathrine Tveiterås, UiT – Norges arktiske universitet

14:20 DEL 4 – ETATENE HAR ORDET

  • Torkjell Andersen, Mattilsynet
  • Charles Ingebrigtsen, Norges Råfisklag
  • Vivian Mikalsen, Arbeidstilsynet
  • Lars Fause, Statsadvokat for Troms og Finnmark

15:00 Kaffepause

15:20 DEL 5 – NÆRINGSPOLITISK DISKUSJON

 • Torgeir K. Fylkesnes, SV
 • Cecilie Myrseth, Ap
 • Geir Pollestad, SP
 • Steinar Reiten, KrF
 • André Skjelstad, V
 • Bengt Rune Strifeldt, FrP

Moderator. Morgan Lillegård, Nofima

16:20 KONFERANSEOPPSUMMERING

  • Bent Dreyer, Nofima, og Kathrine Tveiterås, UiT

16:30 PROGRAMSLUTT

18:30 Aperitiff og middag på Roast, Scandic. Toastmaster: Kjell Ove Hveding

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Fagsjef næringspolitikk
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer