Årsarrangementet er avlyst på grunn av smittefaren knyttet til koronaviruset.

Sjømat Norge avlyser årets årskonferanse i Bodø. – På grunn av smittefaren knyttet til koronaviruset, ser vi oss nødt til å avlyse arrangementet, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

Les mer her.

Kunngjøring med informasjon er sendt alle medlemmene. Saksdokumenter til generalforsamlingen sendes ut 13. mars.

30. mars avholdes medlemsarrangementer mens Generalforsamling, Årskonferanse og festmiddag avholdes tirsdag 31. mars:

Mandag 30. mars:
1100 – 1230  Bransjegruppemøter for hhv. Industri og Havbruk
1230 – 1400  Styremøte i Sjømat Norge
1400 – 1500  Registrering med vrimlelunsj
1500 – 1900  Medlemsmøter for hhv Havbruk og Industri
1930                  Sammenkomst for medlemmer og støttemedlemmer

Tirsdag 31. mars:
0800 – 0900   Registrering
0900 – 1100   Generalforsamling
1100 – 1200   Registrering med vrimlelunsj
1200 – 1730   Årskonferanse
1930                   Aperitif og Festmiddag

Følgende temaer tas opp i medlemsmøtene:
Medlemsmøte Industri:
Ansvarlig arbeidsliv  og redelig handel
Medlemsmøte Havbruk:
Områdesamarbeid for å optimalisere produksjonen, bedre fiskehelsen og sikre god beredskap

LAST NED: Bodø 2020 program

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Enighet i tariffoppgjøret på Havbruksoverenskomsten

Ministermøte om fremtidens fiskerikontroll

Økt fleksibilitet ønskelig

Mattilsynet og personopplysninger

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

– Gode grep!

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene