Da en av våre sentrale medarbeidere slutter, søker vi etter fagsjef på fiskevelferd og fiskehelse samt øvrige sider av myndighetsregulerte områder innenfor sjømatområdet fra fjord til bord. Stillingen vil ha kontorsted i Oslo.

Stillingen innebærer arbeid opp mot fagmyndigheter i Norge og EU innenfor veterinærfaglige områder. Stillingen vil primært ha ansvarsområder knyttet til regelverksforvaltning og -utvikling innenfor fiskehelse, fiskevelferd og også innenfor matområdet for øvrig. Stillingen vil også innebære kommunikasjonsoppgaver, samarbeid med andre organisasjoner, oppfølging av medlemsbedrifter og arbeid med sjømatnæringens rammevilkår også innenfor det miljøpolitiske området.

Vi søker etter en kandidat med relevant erfaring, gode evner til dialog og samhandling, og evne til å arbeide selvstendig. Den rette kandidaten må ha god forståelse for hvordan norske fagmyndigheter arbeider og hvordan internasjonalt regelverk setter rammene også for norsk næring og norske myndigheter. Det er en fordel om du har et godt nettverk opp mot sentrale fagmyndigheter som Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, de aktuelle fagdepartementer og myndighetsorganer innenfor EU og internasjonale organisasjoner, og mot vitenskapelige organisasjoner.

Av utdanning er du veterinær eller fiskehelsebiolog gjerne med spesialisering innen fiskehelse, fiskevelferd og epidemiologi, eller har annen relevant utdanning som gjør at du kan fungere godt i dialog med faglige sektormyndigheter.

Stillingen er fast. Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår. Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Søknad sendes elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no.

Søknadsfrist er 20. januar 2020.


Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer nesten 700 medlemsbedrifter med ca. 15 000 ansatte. Sjømat Norge organiserer selskaper med aktiviteter innen havbruk, videreforedling,  eksport, fiskefôr- og fiskemelproduksjon, marin ingrediensindustri, teknologi- og serviceselskaper og rederier tilknyttet sjømatnæringen samt fiskehelseselskaper.
Sjømat Norge har hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer