Sjømat Norge passerer 900 medlemmer


Publisert 01.09.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Endringer i rammebetingelsene for sjømatnæringen har resultert i en bred medlemsvekst for Norges største sjømatorganisasjon. 

Grunnrentesaken, økt eierskatter og økt verdiberegning på privat eierskap har utfordret det private kystbaserte eierskapet. Siden Regjeringens grunnrenteforslag ble presentert i september i fjor, har Sjømat Norge rekruttert nærmere 100 nye medlemmer. 

– Vi opplever at stadig flere bedrifter ser verdien av å organisere seg, og at de ser på oss som en viktig organisasjon for å sikre rammevilkårene. Det er ikke til å komme utenom at endrede rammevilkår har uroet og fortsatt uroer mange i vår bransje. Det er en oppfordring vi tar på strak arm, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. 

Les mer om hva Sjømat Norge gjør her

vogntog sjømattransport kyst fiskebåt
Medlemstilveksten kommer fra bedrifter langs hele verdikjeden innen sjømat, både på industri, havbruks- og teknologisiden.

Der nyrekrutteringen frem til grunnrentesaken hadde et tyngdepunkt fra selskap innen teknologi- og service, kommer de nye Sjømat Norge-medlemmene nå fra hele bredden av sjømatnæringen. 

– Det at vi nå blir enda flere medlemmer gir oss enda klarere stemme ved at vi i enda større grad samler næringslivet langs kysten. Vi er takknemlig for tilliten medlemmene gir oss, og vil strekke oss for å gjøre det vi kan for å løse opp i de problemstillingene våre medlemmene opplever, sier Ystmark.  

Totalt organiserer Sjømat Norge ca. 21.000 årsverk.  

– 900 er en milepæl, men ingen hvilepute for oss. Uansett er det viktigste for oss å ivareta alle våre medlemmer, både liten og stor, sier Ystmark.  

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal