Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet


Publisert 02.09.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Rekruttering

Vestlandet flommer over av kloke, unge hoder. Derfor inngår Sjømat Norge samarbeid med Springbrettet for å lokke karrieresøkende over til sjømatnæringen.

– Vi tror at det å spille på lag, og skape tettere bånd med studentene, kan føre til at flere får øyne opp for mulighetene i sjømatnæringen. Regjeringen har satt klare ambisjoner på vegne av sjømatnæringen, og det er utvilsomt at det vil være behov for mange kloke hoder i tiårene som kommer. Da tror vi den beste måten å nå ut til disse i tospann med de som kjenner dem best, sier Henrik Horjen, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge.

Springbrettet er en tverrfaglig og frivillig studentorganisasjon som arbeider for å korte ned distansen mellom studentene og næringslivet i Bergen.

En undersøkelse Springbrettet gjennomførte i første halvår mot studentene i Bergen viste at så mange som tre av fire studenter vil være interessert i en jobb i sjømatnæringen. 

Selv om søkertallene til de de blå studieretningene har vært i sterk vekst de siste årene, viser det seg at det er mange unge karrieresøkende som ikke kjenner til mulighetene i sjømatnæringen.

Vil vite mer om sjømatnæringen
Samtidig viste undersøkelsen at ni av ti gjerne ville vite mer om sjømatnæringen.

– Bergen er sjømathovedstaden, og sjømatnæringen er blant de mest spennende næringsveiene for vår generasjon. I Springbrettet har vi sett at å bidra til å bygge post olje-økonomien, og å bidra i klimakampen er viktig for unge.

Mathias Sagevik, Prosjektleder i Springbrettet. 

– Det har skjedd enorme fremskritt i sjømatnæringen, samtidig som det fortsatt er store muligheter for unge som vil gjøre en forskjell. Vi ønsker å skape møteplasser for studentens kontakt med næringen, slik at studenter kan se sin vei inn, og slik at næringen kan gjøres enda mer attraktiv for de beste hodene, sier Sagevik.

Samarbeidet er formelt på plass fra høstsemesteret 2021, og vil gå løpende.

– Vi er veldig glade for at Sjømat Norge vil ta del i et samarbeid med oss som har til hovedformål å få unge karrieresøkende til å bli kjent med mulighetene som ligger i sjømatnæringen, sier Sagevik.

Klimabevisste studenter
Horjen istemmer, og sier at Springbrettets tilnærming stemmer godt overens med resultatene fra den nasjonale befolkningsundersøkelsen TNS Kantar har gjennomført om folkets syn på sjømatnæringen. Resultatene viser at mange ikke er godt nok kjent med bærekraftarbeidet i sjømatnæringen.

– Vi tar disse faktaene til etterretning. Det er stor glede over at så mange, og særlig unge, har et positivt syn på sjømatnæringen. Samtidig er mange ikke godt nok kjent med hvor klimavennlig sjømat er, ei heller hvilke karrieremuligheter som ligger i vår ambisjon om å bli verdens fremste sjømatnasjon, sier Henrik Horjen, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge.

Sjømat er klimavennlig matproduksjon, og FN har pekt på at havbruk kan seksdoble verdens matproduksjon. Verdens fremste havbruksaktører og fremtidens akvakulturteknologi utvikles i Norge, og den reisen må vi ha de beste med på, poengterer Horjen.

– Der er det mange som i tilstrekkelig grad ikke vet, og det å få Springbrettet til å formidle dette sammen med oss har vi stor tro på, sier Horjen.

Springbrettet har selv tatt initiativ til å opplyse studentene om sjømatnæringen ved podcasten Lakseskolen og andre tiltak som strandrydding og havbruksekskursjoner.

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?