Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister


Publisert 24.08.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge

Framtidig veterinær grensekontroll mellom Norge og Storbritannia sto sentralt i samtalene som Sjømat Norge i dag hadde med minister Victoria Prentis og hennes medarbeidere i Department for Environment Food & Rural Affairs  (DEFFRA). Den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood deltok også i samtalene.

Etter at Storbritannia forlot EU, og derav EØS-samarbeidet, vil det nå bli innført veterinær grensekontroll og krav om helseattest i handelen med sjømat mellom Norge og Storbritannia. Dette vil i stor grad påvirke handelen med fersk sjømat, og Sjømat Norges medlemmer er bekymret for at dette vil gi store handelshindringer. Det har derfor vært jobbet aktivt på tvers av landegrensene for å finne løsninger som kan sikre handelen. Minister Prentis var godt orientert om de utfordringer dette vil gi, men kunne ikke over bordet gi raske løsninger på dette.

Spørsmålet om forvaltningen av delte bestander ble også drøftet. Det er enighet om at disse må forvaltes på en bærekraftig måte, og at det er beklagelig at partene ikke kunne enes om en avtale for 2021. Sjømat Norge pekte på behovet for at det etableres et overnasjonalt tvisteløsningsorgan, som kan løse konflikter der kyststaten ikke kommer til enighet. Den britiske ministeren var opptatt av en forsvarlig forvaltning, og understreket at samarbeidet med Norge vil bli viktig framover.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister