Sjømat Norge fornyer staben med fire under 30 år


Publisert 17.03.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

– Det er lenge siden vi har ansatt fire stykker i så ung alder. Det er en gledens dag, ikke minst for den klokskapen hver og en av dem besitter, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Janicke Eckhoff, Tarjei Svalbjørg og Hanna Rørtveit vil jobbe målrettet med å kartlegge hvordan norsk sjømatnæring kan løfte sitt omdømme og attraktivitet blant yngre generasjoner.

I tillegg er Jørgen André Koster ansatt som juniorrådgiver IT under helse- og miljøavdelingen i Norge. Koster er 28 år fra Svolvær, og studerer for tiden til Bachelor i Data Science ved Høyskolen Kristiania.

Ystmark påpeker at det er et løft til organisasjonen å sikre ansettelser av en yngre alder med det formål å oppnå enda bedre og tettere kontakt med en yngre generasjon.

Vil jobbe med miljødokumentasjon

Koster vil ha som hovedansvar å bistå med å videreutvikle digitalisering i sjømatnæringen særlig rettet mot miljødokumentasjon

– Gjennom en konstant forandring med teknologi i et tempo som er vanskelig å holde følge og våre utfordringer mot det grønne skiftet, er det avgjørende at vi kommer med bedre løsninger og nytenking i tiden fremover.

Jørgen Koster, juniorrådgiver IT i Sjømat Norge

28-åringen vil i sin stilling blant annet ha som oppgave å strukturere og standardisere datalagring på selskapsnivå, samt delta i arbeidet med å etablere en infrastruktur for innsamling og distribusjon av data.

– Forbedringspunkt mener jeg vil være å utvikle ny teknologi, løsninger, men også ha en investeringsvilje i årene som kommer. Det er en glede å kunne bidra med min kompetanse og samarbeid for å kunne bygge videre Norge til å forbli verdens beste sjømatnasjon, sier Koster som vil være tilknyttet Sjømat Norge i ett år.

«Det er for mange som ikke vet»

Trioen Eckhoff, Svalbjørg og Rørtveit vil alle jobbe under kommunikasjonsavdelingen.

– Ungdom er jo framtida, og på lang sikt er det vår generasjon som vil definere norsk sjømatnæring. Både innad i næringa og eksternt, da fremtidens rammebetingelser nok blir definert utefra hvilken posisjon sjømaten og næringa har i samfunnet, sier Svalbjørg.

Tarjei Svalbjørg tar fatt på nye oppgaver i Sjømat Norge. Her fra kontoret på NHO-bygget på Majorstua

Tarjei Svalbjørg (24) er oppvokst i sjømatkommunen Steigen, og har bakgrunn fra lokal og ungdomspolitikk. Han er i ferd med å fullføre en bachelor i Statsvitenskap og har jobbet med kommunikasjon i Sjømat Norge i 2 år. Han har bred bakgrunn fra ulike deler av ungdomspolitikken, blant annet som leder av Ungdommens fylkesting i Nordland og en rekke partipolitiske verv.

Han er nå tilbake i Sjømat Norge-drakt, og vil gyve løs på oppgaven sammen med Rørtveit og Eckhoff.

«Hekta på havbruk»

Janicke Eckhoff (25) er for de fleste innen sjømatnæringen kjent fra podcasten Hekta på havbruk. Sammen med oppdretter Aino Olaisen har hun fordypet seg i ulike områder og problemstillinger sjømatnæringen står ovenfor.

Hennes vei inn i sjømatverden startet i Sør-Korea, hvor hun skjønte at de færreste forbandt Norge med hverken fredspris eller sosialdemokrati, men med laks og annen sjømat.

– Jeg ble stadig møtt med spørsmål om næringa, og syntes rett og slett det var pinlig hvor lite jeg visste om hjemlandets nest største eksportnæring. Dette måtte jeg gjøre noe med!

Janicke Eckhoff (25) er hekta på havbruk. Nå skal hun jobbe i Sjømat Norge for å sørge for at sjømatnæringen oppnår enda bedre og tettere kontakt med en yngre generasjon.

Eckhoff har en bachelorgrad i Statsvitenskap og studerer fortiden kinesisk språk og områdestudier.

– Jeg mener at alt for mange er i posisjonen jeg var i før jeg fikk dra ut på denne reisen, og ønsker derfor å få åpnet flere øyne for næringen og hva den betyr for fremtiden. Jeg er stolt av å være en del av Sjømat Norge og gleder meg til å ta fatt, sier Eckhoff.

– Norge har store vyer for sjømaten, og for å sikre rekrutering, innovasjon, og gode rammer er det viktigere enn noen gang å heve kunnskapsnivået i befolkningen.

Oppvokst på settefiskanlegget

Hanna Rørtveit (23) har en bachelorgrad i journalistikk i fra Høgskulen i Volda og gikk rett videre på en master i strategisk kommunikasjon på Høyskolen Kristiania, som hun vil være ferdig med sommeren 2022.

– Jeg har vokst opp rett ved Sognefjorden i en bygd som driver mye med både settefisk og havbruk, og startet naturligvis derfor tidlig som ferievikar i den bransjen. Jeg opplevde raskt at jamnaldrende som ikke hadde noe med næringen å gjøre, ikke kunne forstå hva man gjorde på et settefiskanlegg hele sommeren. «Går du bare rundt og ser på fisken da eller?» Slike kommentarer styrket virkelig interessen min og jeg brenner derfor for å engasjere utenforstående, og di som er likegyldige til sjømatnæringa, til å føle bare et snev av den interessen jeg kjenner på.

Hanna Rørtveit er oppvokst i Sognefjorden, og brenner for sjømatnæringen.

Hanna kom inn i Sjømat Norge gjennom et internship høsten 2021, og fortsetter nå gjennom å være en del av prosjektteamet som sammen skal jobbe med omdømmebygging av sjømatnæringa. 

– Det at så mange ikke vet hvordan det fiskestykket de kjøper på butikken har endt opp i frysedisken, viser jo i stor grad behovet for å endre måten sjømatnæringen kommuniserer på. Vi må finne en god måte å formidle det enorme potensialet som ligger i denne næringen med en tilnærming som klarer å vekke et engasjement hos unge, sier Rørtveit.

Prosjektet har i første omgang varighet på seks måneder.

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 926 31 836

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lanserer BioMarint Forum i Arendal

God sommer!

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!