v
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27
Sjømat Norge, Norsk Industri og Sjømatbedriftene går sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for en mer digital næring og forvaltning.
Se tid, sted og påmelding

Første steg er å samle næringen til et åpent seminar om et offentlig- privat samarbeid for digitalisering av sjømatnæringen og relevante myndighetsorganer.

Påmeldingsfrist 2. juni.

Tidspunkt Tittel
1000 – 1010 Velkommen
1010-1030 Mål og utfordringer med et OPS havbruk
1030-1050 Digitalisering av havbruksnæringen er viktig
1050-1110 Offentlig Privat samarbeid om sektorutvikling er fullt mulig
1110 – 1130 Er dagens rapporteringsregime rigget for fremtiden?
1130-1150 Prosesser som øker behovet for digitalisering
1200 1230 Lunsj
1230-1300 Digitalisering OPS, erfaring fra en annen sektor
1300-1320 Eierskap til data fra havbruksnæringen
1320-1340 Digitalisering av sjømatproduksjonen som suksessfaktor
Kaffepause
1400-1500

Paneldebatt:

Forventninger og tanker om et samarbeidsforum for digitalisering

1500-1515 Oppsummering, og veien videre

 

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Avhengig av godt og velfungerende Mattilsyn

Tar grep for å bedre algeberedskapen

Kyst, fisk og framtid

Fiskeindustrien er feil adresse for avgiftsøkning

Krever regelendringer i kongekrabbebransjen

Årssamling Havbruk Vest

Vil rydde opp i fiskeindustrien

Medlemsmøte Havbruk Nord

Destruktive forslag for norsk havbruksnæring

Kven skal fiske kva?