v
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27
Sjømat Norge, Norsk Industri og Sjømatbedriftene går sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for en mer digital næring og forvaltning.
Se tid, sted og påmelding

Første steg er å samle næringen til et åpent seminar om et offentlig- privat samarbeid for digitalisering av sjømatnæringen og relevante myndighetsorganer.

Påmeldingsfrist 2. juni.

Tidspunkt Tittel
1000 – 1010 Velkommen
1010-1030 Mål og utfordringer med et OPS havbruk
1030-1050 Digitalisering av havbruksnæringen er viktig
1050-1110 Offentlig Privat samarbeid om sektorutvikling er fullt mulig
1110 – 1130 Er dagens rapporteringsregime rigget for fremtiden?
1130-1150 Prosesser som øker behovet for digitalisering
1200 1230 Lunsj
1230-1300 Digitalisering OPS, erfaring fra en annen sektor
1300-1320 Eierskap til data fra havbruksnæringen
1320-1340 Digitalisering av sjømatproduksjonen som suksessfaktor
Kaffepause
1400-1500

Paneldebatt:

Forventninger og tanker om et samarbeidsforum for digitalisering

1500-1515 Oppsummering, og veien videre

 

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister

Hva vet vi om algene?