v
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27
Sjømat Norge, Norsk Industri og Sjømatbedriftene går sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for en mer digital næring og forvaltning.
Se tid, sted og påmelding

Første steg er å samle næringen til et åpent seminar om et offentlig- privat samarbeid for digitalisering av sjømatnæringen og relevante myndighetsorganer.

Påmeldingsfrist 2. juni.

Tidspunkt Tittel
1000 – 1010 Velkommen
1010-1030 Mål og utfordringer med et OPS havbruk
1030-1050 Digitalisering av havbruksnæringen er viktig
1050-1110 Offentlig Privat samarbeid om sektorutvikling er fullt mulig
1110 – 1130 Er dagens rapporteringsregime rigget for fremtiden?
1130-1150 Prosesser som øker behovet for digitalisering
1200 1230 Lunsj
1230-1300 Digitalisering OPS, erfaring fra en annen sektor
1300-1320 Eierskap til data fra havbruksnæringen
1320-1340 Digitalisering av sjømatproduksjonen som suksessfaktor
Kaffepause
1400-1500

Paneldebatt:

Forventninger og tanker om et samarbeidsforum for digitalisering

1500-1515 Oppsummering, og veien videre

 

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

Konferanse om hausting og dyrking av alger

Mer fisk og flere i arbeid selv med CO2 avgift

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog