Sjømat Norge beklager sterkt de rømmingshendelsene som har vært i år. – Vi må finne ut hvorfor det skjer, dele erfaringer og samtidig ta rømt fisk ut av elvene sier leder i rømmingsutvalget Tarald Sivertsen.

Flere rømminger fra oppdrettsanlegg den siste tiden har aktualisert problemstillingen.

– Næringen har en 0-visjon for rømming. Når uhellet likevel er ute jobber vi hardt for å nå målet om at rømt laks ikke skal påvirke villfisk negativt. Derfor er også tiltak i elv viktig, sier Tarald Sivertsen, leder i Sjømat Norges rømmingsutvalg.

Økt fokus i elvene
Sivertsen viser til OURO i sitt arbeid, som er oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt fisk i elvene.

– Vi bidrar her til utfisking av rømt laks i elvene før villaksen gyter om høsten. I høst står 51 elver på OURO sin liste for utfisking.

I tillegg pålegger Fiskeridirektoratet ofte oppdrettere overvåking og utfisking i nærliggende elver etter en rømmingshendelse.

– Rømmingsutvalget støtter Fiskeridirektoratets tiltak når dette vurderes som hensiktsmessig.

Tiltakene har de siste årene bidratt til å redusere andelen rømt fisk i elvene.

– Vi har hatt en fin utvikling i rømmingsstatistikken over tid, men statistikken er skjør, og enkelthendelser kan ødelegge den fine trenden vi har hatt. Dette har vi dessverre sett eksempler på i år.

Deling av kunnskap
Sjømat Norges rømmingsutvalg har i en årrekke jobbet svært målrettet for å forebygge rømming.

– Formidling av kunnskap og erfaring er viktige tiltak vi ønsker å prioritere videre, sier Sivertsen.

Sjømat Norge har arrangert kurs i rømmingssikring siden 2008 der ca 500 oppdrettere har deltatt årlig. Denne høsten er det satt opp nye kurs i Bergen og Alta. Til våren står Namdalen og Vesterålen for tur.

– Vi tar for gitt at de andre næringsorganisasjonene også følger opp med tiltak sier Sivertsen videre.

Dialogen med Fiskeridirektoratet er viktig
Sjømat Norge ønsker at alle rømmingshendelser skal blir gransket nøye. Næringen har god dialog med Fiskeridirektoratet, og direktoratets erfaringsbase er et nyttig verktøy for videreformidling av kunnskap fra tidligere hendelser.

– Næringen vil fortsette arbeidet med fokus i alle ledd for å hindre rømming fremover, og bruke de verktøy vi har for å få ut den rømte fisken fra elvene. Vi er glad for at innslaget av rømt fisk i elv går ned, da det overordnede målet er at den ikke skal ha uheldig påvirkning på villaksen, sier Sivertsen.

Vil du vite mer?

 
Tarald Sivertsen
Tarald Sivertsen
Mobil: 90 54 65 75

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ny mateksportforskrift

Kuttet fraværet i fjor, er med på IA-prosjekt i år

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten