Revidert nasjonalbudsjett: Konsekvenser for sjømatnæringen


Publisert 11.05.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

I revidert nasjonalbudsjett øker regjeringen offentlig pengebruk og opprettholder skattetrykket på næringslivet. 

– Den offentlige pengebruken i nasjonalbudsjettet fører seg dessverre inn i rekken av dårlige nyheter for sjømatnæringen fra Regjeringen. Det gjør det vanskeligere å skape jobber, og det gjør den grønne omstillingen vanskeligere, sier Geir Ove Ystmark, Administrerende direktør i Sjømat Norge.  

Regjeringen har allerede påført næringslivet historiske skatteøkninger, blant annet gjennom den foreslåtte grunnrenteskatten på norsk havbruksnæring.  

– Bakgrunnen for økningen av skatter og innføring av nye skatter var i høst at regjeringen ikke kunne finansiere offentlige utgifter gjennom oljepengebruk. Nå opprettholder de skatteøkningene og bruker likevel en enorm sum fra oljefondet. Norsk næringsliv blir sittende med regningen, sier Geir Ove Ystmark.  

Les mer om NHOs kommentarer til revidert nasjonalbudsjett her:
NHO: – Regjeringen bruker for mye penger 

Budsjettnyheter for sjømatnæringen

Revidert budsjett inneholder en rekke nyheter som er relevante for sjømatnæringen:  

  • En rekke norske fiskerihavner får ikke tiltrengte midler til mudring eller andre tiltak. At den verdiskapende kysten ikke prioriteres sterkere, er vi og flere lokalsamfunn veldig skuffet over i dag.  
  • Kutt i tilskudd til arbeid mot marin forsøpling reduseres. Forsøpling påfører samfunnet store miljømessige og økonomiske kostnader. Sjømat Norge finner det skuffende at støtten kuttes, da det medfører at arbeidet mot å hindre forsøpling blir betydelig svekket. 
  • Investinord: Det er et paradoks at regjeringen gir tilskudd til investeringsfond i nord samtidig som privat kapital inndras gjennom grunnrenteskatt på havbruk. Det er kjent at flere havbruksselskaper måtte trekke seg fra et slikt investeringsfond etter forslaget om grunnrenteskatt kom. 
  • Regjeringen øker tilskuddet til bekjempelse av fiskerikriminalitet med 5 millioner. Sjømat Norge har tatt en tydelig posisjon i kampen mot ressurskriminalitet, og ser på styrkingen av Økokrims arbeid på dette feltet som viktig og positivt fra regjeringen.  
  • Låneordningen for grønn skipsfart utvides til å inkludere flere fartøy, herunder skip innen havbruksnæringen. Samtidig har Enova avviklet støtten til batteriløsninger i havbruksfartøy, med begrunnelse at det skal utvikles nye virkemidler.   
  • Regjeringen bevilger 10 millioner kroner til bekjempelse av pukkellaks/stillehavslaks, og da spesielt i Tanavassdraget. Sjømat Norge støtter behovet for utfisking av stillehavslaks, men mener samtidig at det er et samfunnsansvar i å ivareta denne ressursen som en kilde til mat, også når den utfiskes. Næringen selv mener derfor at man kunne løst pukkellaks-problematikken ved å gi tillatelse til fangst og foredling av fisken, slik at man får nyttiggjort denne matfisken som ressurs før den gyter i elven. 

Utsetter grunnrenteskatt på vindkraft 

Regjeringens beslutning om å utsette innføring av grunnrenteskatt på vindkraft er fornuftig, påpeker Ystmark.  

– Jeg skulle ønske Vedum lyttet like mye til familieeide oppdrettsselskap i Norge som han tydeligvis gjør til internasjonale private equity-selskap, diplomater og globale fond.   

– Regjeringen mener nå det ikke er riktig å gi vindkraft skatter med tilbakevirkende kraft, men det samme prinsippet skal altså ikke gjelde havbruk. Vedum sier de må vurdere høringsinnspill og lovregler nøye før et forslag kan fremmes for Stortinget. I høringsrunden om grunnrenteskatt på vindkraft mottok regjeringen ca. 150 svar. I grunnrenteskatt-høringen om havbruk mottok de 414. Hvorfor de skal hasteinnføre denne distrikts- og næringsfiendtlige skatten på havbruk er ubegripelig, sier Ystmark.  

Regjeringen foreslår videre i revidert nasjonalbudsjett å gi 10,5 millioner kroner ekstra til Fiskeridirektoratet til håndtering av grunnrenteskatten.  

– Vi ser gjennomgående av dette budsjettet at regjeringen vil ha mer offentlig styring, og mindre utvikling av privat næringsliv. Det mener vi er feil vei inn i fremtiden, sier Ystmark.  

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Mobil: 926 31 836

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!