Våren 2018 ble enkelte partier av klippfisk til Brasil stoppet i veterinærkontrollen.

På bakgrunn av dette har Sjømat Norge laget retningslinjer som kan bidra til oppsett av gode rutiner for mottakskontroll av fiskeråstoff til produksjon av klippfisk. Samtidig vil en ensartet mottakskontroll med et velfungerende system for tilbakemelding til fangstbåter ved avvik fra normalen, bidra til fokus på gode rutiner og god kvalitet allerede ved første håndtering av fisken på båt.

Manualen ble presentert på Klippfiskseminaret i Ålesund. Da prinsippene for mottakskontrollen også er aktuelle for hvitfiskanlegg vil det også bli holdt en presentasjon i forbindelse med Torskefiskkonferansen i Tromsø.

Vil du vite mer?

 
Lone Flyvholm
Lone Flyvholm
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 986 62 017

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon

Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

Anleggsinspeksjoner og miljøundersøkelser kan utsettes