Våren 2018 ble enkelte partier av klippfisk til Brasil stoppet i veterinærkontrollen.

På bakgrunn av dette har Sjømat Norge laget retningslinjer som kan bidra til oppsett av gode rutiner for mottakskontroll av fiskeråstoff til produksjon av klippfisk. Samtidig vil en ensartet mottakskontroll med et velfungerende system for tilbakemelding til fangstbåter ved avvik fra normalen, bidra til fokus på gode rutiner og god kvalitet allerede ved første håndtering av fisken på båt.

Manualen ble presentert på Klippfiskseminaret i Ålesund. Da prinsippene for mottakskontrollen også er aktuelle for hvitfiskanlegg vil det også bli holdt en presentasjon i forbindelse med Torskefiskkonferansen i Tromsø.

Vil du vite mer?

 
Lone Flyvholm
Lone Flyvholm
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 986 62 017

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Politikerene fikk høre dette

Meir torsk i nord

EØS-avtalen er viktig for Noreg

Oppretter felles forum mot rømming

Britisk ambassadør til Trondheim

Sjømat Norge passerer 650 medlemmer

Statsbudsjettet 2019

Viktig seier til Pelagia AS i Themis-saken

Høringssvar mateksportforskriften

– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap