FHL Marings 7. Fagdag torsdag 24. november på Gardermoen ble en kjempesuksess med mer enn 100 deltakere tilstede.

Dette er rekord og viser hvor viktige disse Fagdagene er, både for faglig oppdatering og som møteplass.

Fokus på fiskeoljer
Hovedtema var Vitenskapskomiteen for mattrygget (VKM) sin publisering av risikovurderinger av fiskeoljer.

Delbestilling 1 ble publisert oktober 2011. VKM konkluderer at en mangler data til å kunne foreta en risikovurdering og er noe bekymret for hvilke negative helseeffekter langtidsinntak av harske marine oljer kan ha.

Delbestilling 2 ble publisert juni 2011. VKM konkluderer med at inntaket av omega-3 fettsyrer, inkludert fra kosttilskudd og beriket mat, utgjør ingen risiko for negative helseeffekter, men derimot at  positive helseeffekter kan oppnås.

VKM presiserte at det ikke er motsetninger mellom konklusjonene i de to risikovurderingene av marine oljer til humant konsum som VKM har publisert i 2011. Klikk her for VKMs presisering.

Norges Forskningsråd informerte november 2011 om en helt ny norsk undersøkelse som konkluderer at daglig inntak av harsk fiskeolje ikke ser ut til å være helseskadelig. Resultatene ble presentert på møtet.

Voksende industri
FHL Maring fokuserte også på den marine ingrediensindustrien i Norge som er i ferd med å vokse seg stor. Industrien består av ca. 50 bedrifter som i 2009 omsatte for 4,2 milliarder kroner og i alt er det investert mellom 15-20 milliarder kroner for å komme dit vi er i dag. Marin ingrediensindustri har i mange år vært gjenstand for stor nasjonal forventning og mye omtale og nå ser vi spor av at de industrielle fyrtårnene dukker opp i raskt tempo.

Stort potensial
Videre ble det presentert en svært positiv utvikling med utgangspunkt i anvendelsen av restråstoff fra norsk laks- og hvitfisk næring, både til direkte konsum og som marine ingredienser. Flere av foredragsholderne anbefalte fortsatt satsing på industrialisering på grunnlag av et betydelig potensial til videre utvikling i Norge.

Alle foredragene kan lastes ned nedenfor.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ny mateksportforskrift

Kuttet fraværet i fjor, er med på IA-prosjekt i år

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten