Regjeringen har hverken lyttet eller forstått


Publisert 28.03.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Sjømat Norge reagerer på at det fremdeles er helt uavklart hva som blir skatteinnbetalingen for 2023.

– Vi er skuffet fordi de ikke har lyttet og vi er bekymret fordi de ikke har forstått. Dette forslaget endrer ingenting, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Sjømat Norges medlemmer var samlet på Radisson Blu Royal Hotel i Bergen for en diskusjon av Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk. Den umiddelbare reaksjonen var stor skuffelse, og at forslaget her ikke kommer til å gjøre noen endring på den investeringstørken som oppsto etter at forslaget i fjor høst var fremmet.

– Vi hadde forventet at Regjeringen ville rettet opp den mistilliten som fulgte etter forslaget som kom. Næringen har vært tydelig på at vi har rom til å bidra utover de mange ekstraskattene næringen allerede betaler, og foreslått en løsning som hadde gitt fellesskapet den inntekten regjeringen forespeilte, sier Ystmark.  

– Det som regjeringen har lagt frem i dag er ikke konsekvensutredet, det er ikke sett på alternative, mindre skadelige, modeller. Totalskattetrykket blir svært høyt og modellen griper rett inn i en verdikjede bestående av både landsbasert- og sjøbasert industri, noe som får store konsekvenser for verdiskapning og vekst. Dette vil ikke føre til at investeringsmotoren langs kysten starter opp.

Les også: Klar tale fra Høyres Grotle på medlemsmøte om grunnrenteskatt

Paul Birger Torgnes, styreleder i Sjømat Norge, under det lukkede medlemsmøtet i forbindelse med Regjeringens fremleggelse tirsdag 28. mars.

Bekymringen vedvarer

– At de heller ikke vet hvor mange milliarder dette vil tappe kystindustrien for er mildt sagt overraskende. Det må gjøres på en måte som sikrer at veksten i oppdrettsnæringa har stoppet opp og folk er bekymret for fremtida. Den bekymringen vedvarer, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Foreløpige beregninger fra MOWI viser at det justerte provenyet blir 8,4 milliarder kroner i 2022, og ikke mellom 3,6 og 3,8 milliarder kroner som først var varslet.

– Våre medlemmer kan ikke se at dette var et forslag som gjør at man igjen kan åpne for nye investeringer. Havbruk er ingen stedbunden næring. Forslaget her er en ny gavepakke til våre konkurrenter. Støre beskriver forslaget som nøytralt, det vil vi bestride. Det er en skatteform som er tilpasset vannkraft og olje, ikke en industriell verdikjede som havbruk er, sier Ystmark.  

Ingen reell dialog

Ystmark sier at han aldri har vært med en mindre inkludere prosess.  

– Jeg opplever at det ikke har vært en reell dialog med næringen. Vi finner det skuffende at regjeringen ikke har lyttet til kysten, LO og NHO, slik de sa de skulle gjøre. Det er et brudd på en god norsk tradisjon som har tjent Norge godt, sier Ystmark.

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Mobil: 926 31 836

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal