Regjeringen gir GIEK mulighet til å sikre handel til flere marked


Publisert 06.04.2020 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge

Tidligere økonomiske kriser har vist oss hvor viktig kredittforsikring av handelen ut til markedet er. Sjømat Norge er derfor glad for at næringsminister Iselin Nybø og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen nå bidrar til at GIEK kan gi eksportkredittforsikring til flere land.

Sjømatnæringen er en stor bruker av kortsiktige kredittforsikringer for å dekke risiko mot utenlandske kunder. I en normalsituasjon er dette et tilbud som dekkes av kommersielle aktører i forsikringsmarkedet.

Statsstøtteregelverket hindrer myndighetene å gi kortsiktig kredittforsikring i handelen til EU, EFTA, USA, Australia, New Zealand, Canada og Japan. Regelverket åpner imidlertid for at myndighetene kan tilby kortsiktig kredittforsikring eller reforsikring til land som har såkalt ikke-markedsmessig risiko.  Her gir staten via GIEK tilbud om kredittforsikring.

Som en følge av koronakrisen har det blitt gjort endringer i statsstøtteregelverket, og EU og ESAs retningslinjer for statlige engasjement i kortsiktige kreditter. Dermed har Norge ved GIEK mulighet til å tilby kortsiktig eksportkredittforsikring til flere land enn i en normalsituasjon.

-Dette er et svært målrettet og effektivt tiltak fra regjeringen. For hele den nasjonale verdikjeden knyttet til sjømatnæringen er det helt avgjørende at vi opprettholder flyten i eksporten, til så mange markeder som mulig. Dette er et viktig tiltak for å unngå at handelen blir unødvendig svekket, sier Sverre Johansen som er direktør for industri og handel i Sjømat Norge.

Sjømat Norge har tatt opp behovet for å gi GIEK denne muligheten i samtaler med både regjeringen og GIEK. Sverre Johansen legger til at det også er behov for å sikre at GIEK har tilstrekkelige rammer til å skape trygghet for eksporten framover.

Les saken fra regjeringen her.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold