Tidligere økonomiske kriser har vist oss hvor viktig kredittforsikring av handelen ut til markedet er. Sjømat Norge er derfor glad for at næringsminister Iselin Nybø og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen nå bidrar til at GIEK kan gi eksportkredittforsikring til flere land.

Sjømatnæringen er en stor bruker av kortsiktige kredittforsikringer for å dekke risiko mot utenlandske kunder. I en normalsituasjon er dette et tilbud som dekkes av kommersielle aktører i forsikringsmarkedet.

Statsstøtteregelverket hindrer myndighetene å gi kortsiktig kredittforsikring i handelen til EU, EFTA, USA, Australia, New Zealand, Canada og Japan. Regelverket åpner imidlertid for at myndighetene kan tilby kortsiktig kredittforsikring eller reforsikring til land som har såkalt ikke-markedsmessig risiko.  Her gir staten via GIEK tilbud om kredittforsikring.

Som en følge av koronakrisen har det blitt gjort endringer i statsstøtteregelverket, og EU og ESAs retningslinjer for statlige engasjement i kortsiktige kreditter. Dermed har Norge ved GIEK mulighet til å tilby kortsiktig eksportkredittforsikring til flere land enn i en normalsituasjon.

-Dette er et svært målrettet og effektivt tiltak fra regjeringen. For hele den nasjonale verdikjeden knyttet til sjømatnæringen er det helt avgjørende at vi opprettholder flyten i eksporten, til så mange markeder som mulig. Dette er et viktig tiltak for å unngå at handelen blir unødvendig svekket, sier Sverre Johansen som er direktør for industri og handel i Sjømat Norge.

Sjømat Norge har tatt opp behovet for å gi GIEK denne muligheten i samtaler med både regjeringen og GIEK. Sverre Johansen legger til at det også er behov for å sikre at GIEK har tilstrekkelige rammer til å skape trygghet for eksporten framover.

Les saken fra regjeringen her.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Lokale forhandlinger

Enighet i fiskeindustrien

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

Her er webinaret

Havbruksoverenskomsten vedtatt

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021