Pelagisk Arena 2020 utsatt til 2021


Publisert 29.04.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Industri

Pelagisk Arena 2020 utsettes til september 2021.

I lys av Covid-19 situasjonen er det besluttet å utsette Pelagisk Arena som var planlagt avholdt i Bergen 3. september i år, til 2. september 2021.

Vil du vite mer?

 
Kyrre Dale
Kyrre Dale
Fagsjef industri
Mobil: 913 76 551

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømaten er en av våre viktigste fremtidsnæringer: – Vi har ingen tid å miste!

Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

Årsmøte Havbruk vest

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte Havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen