Oppsiktsvekkende fra Norsk Industri


Publisert 08.05.2017 av Sondre Benjamin Aasen Havbruk Miljø og Helse

Norsk Industri har varslet et "veikart" for havbruk. - Det er fint at flere enn Sjømat Norge har ambisjoner på vegne av laksenæringen, men det framstår uklart hvordan Norsk Industri skal påvirke en næring som de verken har kunnskap om eller organiserer, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Norsk havbruksnæring oppnår gode resultater på miljøsiden nettopp fordi næringen tar utfordringene på alvor.

Norsk Industri har varslet et “veikart” for havbruk. Det skjedde under Hardangerfjordseminaret som samler sportsfiskere, grunneiere, forskere og forvaltning som er opptatt av mer laks i elvene.

– Alle gode krefter er velkommen til å utvikle laksenæringen, men det er oppsiktsvekkende at “veikartet” offentliggjøres på et seminar for villaks og uten at næringen det faktisk berører er involvert, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Vi tviler ikke på at Norsk Industri har et ektefølt engasjement for både villaks og miljø. Det har også mange oppdrettere langs kysten. Men forslaget til “veikart” viser en pinlig mangel på kunnskap om den industrielle utviklingen av norsk havbruk – en næring som til forskjell fra en rekke gamle industrisektorer er bygd på fornybare ressurser, lavt CO2-avtrykk og som kan vise til en eventyrlig framgang de siste tiårene.

Heller ikke Sjømat Norge er involvert i Norsk Industris planer. Et spørsmål Sjømat Norge stiller seg er hvordan Norsk Industri tenker de skal få bedriftene med på kravene og målsetningene så lenge de ikke organiserer næringen og dermed ikke representerer bedriftene? Og med hvilken faglig innsikt fremmer Norsk Industri egentlig sine ambisjoner og krav når de verken rår over fagkompetanse på havbruksteknologi, marinbiologi eller markedsinnsikt for landets nest største eksportnæring?

Hvordan kan Norsk Industri mene at laksenæringen fornekter miljøutfordringer og ikke tar dem på alvor når faktum er at næringen hvert år bruker rundt fem milliarder kroner bare på forbedringstiltak og teknologiutvikling for å håndtere lus? Norsk Industri har åpenbart ikke fått med seg at siden 2008 har det blitt mer fisk i merdene, mindre lus og mindre bruk av lusemidler. Rømmingstallene er redusert med 86 prosent de siste 10 årene og innslaget av rømt fisk i elvene går ned. Årsaken er massiv kunnskap- og teknologisatsning nettopp i bedriftene.

Utviklingen går fremover, investeringene er store og resultatene kommer. Senest i Aftenposten i dag bekrefter Fylkesmannen i Hordaland at det er mange positive trekk i næringen.

Og hvordan kan Norsk Industri si at næringen må industrialiseres? Mener de på alvor at en næring som årlig produserer 1,2 millioner tonn sjømat på et areal mindre enn Andøya og  drar inn 60 milliarder kroner i eksportinntekter til landet ikke er industrialisert?

Norsk Industri har ikke fulgt med i timen, og da er det lett å forstå at flere av bedriftene heller velger å organisere seg i Sjømat Norge som de opplever også taler deres sak, sier Ystmark. Sjømat Norge er i dag en voksende næringsorganisasjon og har aldri vært større. 

Ystmark mener at å fremsette krav og fromme ønsker overfor en stor næring basert på synsing og følelser er ikke et godt grunnlag til å bygge næringspolitikk på, selv om noen applauderer det man sier på scenen. Det kan synes som mangel på reell innflytelse og næringsforståelse er grunnen til  at Norsk Industri foreslår økte avgifter for næringslivet, denne gangen konkret i form av en “luseavgift”. Man ber altså myndighetene påføre en annen næring økte skatter og strengere regelverk. Det bør være oppsiktsvekkende for hele NHO-fellesskapet som Norsk Industri er en del av.

– Det er som sagt flott at flere krefter vil bidra til flere miljøtiltak og bærekraftig matproduksjon. Men det krever kunnskap om næringen, og det synes uklart hva bransjeforeningen for norsk tungindustri og oljeleverandører har å lære laksenæringen. Vi er undrende til at Norsk Industri nærmest friskmelder sin egen medlemsmasse – i et land med mye kraftkrevende industri, industri med store utslipp og medlemmer som vil dumpe enorme mengder gruveavfall i vernede laksefjorder. Vi vil tro det er nok å ta tak i blant egne medlemmer.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!