Om offentlige innkjøp av matvarer, drikke og måltider


Publisert 20.12.2018 av Are Kvistad Høringsuttalelser  Miljø og Helse  

Sjømat Norge har gitt høringssvar til Helsedirektoratets utkast til mal for bruk av ernæringskrav og kriterier ved innkjøp av matvarer, drikke og måltider i offentlig sektor.

Hensikten med høringen er å gjøre malen for innkjøp av matvarer og drikke så bra og brukervennlig som mulig. Ivaretakelse av ernæringsmessig kvalitet ved anbud/innkjøp er det sentrale i dokumentet. Helsedirektoratet har på bakgrunn av innspill i utviklingsarbeidet også nevnt noen andre sentrale forhold.

Sjømat Norge har i sitt høringssvar gitt kommentarer til utkastet, og i tillegg noen generelle tilbakemeldinger om behovet for langt bedre samording av de ulike myndighetsorgansers føringer når det gjelder offentlig innkjøp på matområdet. Det gjelder blant annet myndighetenes handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen.

– Handlingsplanen må ligge til grunn for anbefalinger til offentlig sektor, da det ikke bare er sunt, men også bærekraftig å følge disse kostholdsanbefalingene. Det er ikke samsvar mellom DIFIs anbefalinger og Helsedirektoratet sine anbefalinger i utsendt høringsmal. Dette må samkjøres og forenkles hvis det skal være brukervennlig for de som skal foreta disse innkjøpene. Dette gjelder både milljø, bærekraft, transport,emballasje,matsvinn og etisk produksjon, heter det i høringssvaret fra Sjømat Norge.

Høringssvaret fra Sjømat Norge kan lastes ned fra venstre kolonne.

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømat Norge runder 600 bedrifter

Denne gjengen leder havbruk i nord

Vil skape 50.000 nye arbeidsplasser i sjømatnæringen

Ålesund: Frukostmøte for medlemsbedrifter

Riktig god jul og godt nyttår

Etterlyser veileder til forskrift om landbaserte akvakulturanlegg

Ber Mattilsynet se på egen rolleforståelse

Om offentlige innkjøp av matvarer, drikke og måltider

Lars skal ta matindustrien inn i fremtiden