Mattilsynet mener de nå har ny kunnskap om bruk av varmtvannsbehandling i forbindelse med avlusing av laks. Tilsynet ber oppdrettere ta hensyn til den nye kunnskapen.

Torsdag orienterte Mattilsynet Sjømat Norge om at ny kunnskap i en foreløpig rapport fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet sannsynliggjør at det ikke er fiskevelferdsmessig forsvarlig å avluse fisk med vann over 28 grader. Tilsynet ber oppdrettere og andre som gjennomfører behandling med varmtvann om å ta hensyn til den nye kunnskapen. Termisk behandling er en av flere medisinfrie tiltak som havbruksnæringen bruker i håndteringen av lakselus.

– Sjømat Norge er opptatt av at fiskevelferd må ivaretas i forbindelse med alle operasjoner i havbruk. Vi er derfor positive til at Mattilsynet har initiert en ny undersøkelse omkring termisk avlusing og vi vil nå sette oss grundig inn i den foreløpige rapporten fra Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet. Næringen vil selvsagt ta hensyn til disse resultatene i sitt videre arbeid, sier Henrik Stenwig, direktør for miljø og helse i Sjømat Norge.

– Den nye kunnskapen vil få betydning for hvordan flere av våre medlemmer vil måtte planlegge nødvendige avlusinger framover våren. Nå er det derfor viktig at aktørene setter seg inn i de foreløpige resultatene i den nye rapporten, Vi ser dessuten frem til det varslede møtet med Mattilsynet over påske, der næringsaktørene vil få anledning til å gi sine vurderinger og innspill til de nye retningslinjene som er under utarbeidelse, sier Stenwig.

Havbruksnæringen har de senere årene bygget opp verktøykasse med ulike tiltak som enten forebygger eller reduserer lakselus på fisk. Hvis det viser seg at et tiltak har utilsiktede konsekvenser, finnes det nå ulike alternativer og muligheter for endringer i bruken. I Havforskningsinstituttets og Veterinærinstituttets rapport om termisk avlusing i 2016 var konklusjonen at dette ikke reduserer dyrevelferden. Ny kunnskap viser nå at dette ikke gjelder behandling over 28 grader.

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Disse kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!

Kurs i toll og opprinnelse

Sjømat Norge satser ungt

Trude Olafsen ny leder for arbeidsutvalget i teknologi og service

Sjømat Norge søker fagsjef miljø og helse

Vi ønsker deg…