– Nullvisjonen står fast


Publisert 14.01.2011 av sjømatnorge.no Miljø og Helse

- Havbruksnæringens nullvisjon står fast og det forebyggende arbeidet for å redusere antall rømt fisk fortsetter for fullt, sier leder i FHLs rømmingsutvalg, Tarald Sivertsen.

Ringer i vannFiskeridirektoratet offentliggjorde fredag rømmingsstatistikken for 2010, som er basert på innrapporterte tall. Det rømte 252.000 laks fra norske havbruksanlegg i fjor, noe som er en økning i forhold til forrige år.

– Rømmingstallene for laks er kraftig redusert over de siste årene, og det er beklagelig at vi må registrere en økning fra i fjor. Det viser at vi aldri kan senke skuldrene og tro jobben er gjort. Å drive rømmingssikring er et arbeid som må pågå hver eneste dag i bedriftene. Da er det samtidig positivt å registrere at rømmingstallene for ørret og torsk er redusert, sier Sivertsen.

Nullvisjon
Bedriftene organisert i Fiskeri- og havbruksnæringen (FHL) har vedtatt en nullvisjon på rømming og har etablert sitt eget rømmingsutvalg for å drive forbedringsarbeidet i næringen.

De siste årene har selskapene investert flere milliarder kroner i nytt og mer robust utstyr, det er fastsatt skjerpede standarder og arbeidet systematisk for å bedre rutiner og kompetanseheving i den enkelte bedrift.

– Bedriftene legger stor vekt på å lære av hverandre, trekke lærdom av uhell og nesten-uhell, slik at vi trinn for trinn blir flinkere. Et ledd i dette er gjennomføringen av kurs i rømmingssikring, der fokuset nettopp er praktiske løsninger for å redusere risikoen for rømming. Det er også viktig å lære av de som lykkes godt med sitt forebyggende arbeid. 99,9 % av oppdrettslaksen rømmer ikke, fremhever Sivertsen.

Nylig ble det arrangert rømmingssikringskurs i Bergen med 270 deltakere fra matfisk- og settefiskanlegg. Senere i vår skal det være tilsvarende kurs i Ålesund og Trondheim.

Innsatsen fortsetter
– Laksenæringen har en god historie som viser at man har klart å løse store utfordringer. Når det gjelder rømming, har vi kommet svært langt, men én rømt fisk er en for mye, og derfor må innsatsen fortsette. Nå har vi fått tallene, men når den myndighetsoppnevnte Rømmingskommisjonen får oppsummert årsakene til rømming i 2010 kan det være aktuelt å foreslå ytterligere tiltak, avslutter Sivertsen.
 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ustabilt hos Mattilsynet

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!

Årsarrangementet i Sjømat Norge