NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse


Publisert 22.03.2024 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Olav Aasberg og Anders Walberg Nilssen fra NMBU overbeviste juryen med en datamodell som kan modellere naturrisiko og miljøavtrykk for innsatsfaktorer i laksefôret.

– Vinnerne har utviklet en egen datamodell som kan hente selskapsspesifikke utslippstall for hver enkelt råvare, ikke bare generiske data. I tillegg skal de, med ganske høy presisjon, kunne måle lokal naturrisiko og miljøavtrykk. I motsetning til en del som har utviklet ligne konsepter på området, forsøker ikke vinnerne å lage egne kriteriesett, som EU uansett kommer til å bestemme for oss. Men de jobber med en modell som kan gi presise data som igjen vil bedre og utvikle selskapenes evne til bedre rapportering, uttalte juryleder Krister Hoaas foran en fullsatt Kulturhuset på åpningsdagen av Salmon City.

Salmon City går i 2024 av stabelen for tredje år på rad, og Sjømat Norge har hvert år under møtepunktet arrangert workshops og lederskoler for studenter med interesse for sjømatnæringen.

Nytt av året var konseptet idé-konkurransen der studentene ble utfordret til å fremlegge sin beste sjømat-idé for juryen bestående av Ingrid Wågen fra tenketanken Initiativ Vest, Piotr Wingaard fra Grieg Seafood og Krister Hoaas fra Sjømat Norge.

Juryen besto av Ingrid Wågen fra Initiativ Vest, Krister Hoaas regionsjef i Sjømat Norge Havbruk Vest og Piotr Wingaard fra Grieg Seafood.

Førstepremien i konkurransen ga mulighet til å delta og presentere sin idé under miljøseminaret i Florø som Sjømat Norge arrangerer sammen med Vestland Fylkeskommune, Statsforvalteren i Vestland og Fiskeridirektoratet.

Vil løfte frem unge stemmer i næringen

– Det var intet mindre enn imponerende, og en idé som var langt over hva man kunne forvente bli presentert på en heldags idékonkurranse, sier arrangør Henrik Horjen, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge.

Horjen berømmer lagene som besto av studenter fra hele landet for sin kreative tekning og deltakelse. Under Salmon City var studenter fra 30 ulike studiesteder representert.

I konkurransen hadde Sjømat Norge utfordret de mest sentrale miljøene til å stille med egne lag i konkurransen. Totalt var seks lag representert bestående av studenter fra UiB, NMBU, UiT, BI og NHH. Hvert lag fikk tildelt hver sin mentor i konkurransen for veiledning og foredling av sine egne ideer.

– Idé-konkurransen er det snevreste og mest kravstore vi har vært i møte med studentene. Vi har aldri utfordret studentene mer enn hva vi gjorde i år, og responsen var mer enn hva vi kunne håpe på, sier Horjen.

For tredje år på rad arrangerte Sjømat Norge workshop under Salmon City. En rekke av studentene som har vært med i programmet har tatt steget inn i næringen. FOTO: Bisomedia Bergen

Sjømat Norge har vært dypt involvert i Salmon City i alle tre årene, og har også hatt berøringspunkter på de andre studentarenaene – Håp i Havet, Havbruksdagen og Havets Døgn. Felles for dem alle har vært å knytte prosjektet Next Generation Seafood til neste generasjons formidlere, og med det bringe frem flere unge stemmer i næringen.

 1. Styrke første generasjons sjømatformidlere som viktige stemmer for næringen
 2. Invitere neste generasjons sjømatformidlere til å la seg inspirere av tidligere prosjekter, bidra med sine ideer og vinklinger
 3. Inviterer til innspill av nye ideer

I sin vurdering la juryen fire hovedkriterier til grunn i sin bedømmelse:

 • Situasjonsforståelse eller relevans for næringen her og nå
 • Gjennomførbarhet
 • Problemforståelse
 • Presentasjon
Isac Skogsholm og Renate Rørtveit fra fiskehelsestudiet på UiB presenterte idé om en ny avlusningsmetodikk der laserteknologi og ferskvannsbehandling benyttes i kombinasjon.

Krav til rapportering

Juryen mener oppriktig at alle fortjener rosende omtale. Vi vil likevel gi ekstra oppmerksomhet til ett lag i tillegg til vinneren. De som ikke nådde helt opp, men som vi vil trekke frem, er Erica Bjørkås Johnsen, Tiril Hofsøy Gunnersen fra Universitetet i Tromsø og Mina Frøshaug fra Universitetet i Bergen med sitt konsept “Den blå uken” – et opplærings- og kunnskapsprogram om havbruksnæringen for ungdom, særlig ungdom på Østlandet. De traff rett inn i en av de store utfordringene vi som næring står i nettopp i dag. Dette er ideer og tanker som næringen bør jobbe videre med, het det i juryens uttalelse.

Juryen mener vinnerlaget fra NMBU scoret svært bra på alle hovedkriteriene.

Olav Aasberg og Anders Walberg Nilssen fra NMBU

“Kravene til rapportering ramler inn over næringen på alle områder. Vi har EUs Green Deal, From Farm to Fork-programmet og taksonomien for å nevne noen. Kravene til transparens og sporbarhet, og med det bærekraftrapportering øker år for år – ikke bare for de store børsnoterte selskapene. Dette treffer det aller meste av norske havbruksselskaper ikke om noen år, men i dag og i morgen.”

“For havbruk er de desidert største klimautslippene ikke å finne i egen verdikjede, men i det vi kaller Scope 3: hvor produksjon av innsatsfaktorene er viktigst – nærmere bestemt for fôret. Fôr utgjør over 70% av det totale CO2-utslippet for laks og ørret. I tillegg er det her naturrisikoen er størst, het det i uttalelsen fra juryen.”

Under fremleggelsen demonstrerte NMBU-laget modellen med å se på hvilken natur- og artsrisiko bruk av soya utgjør. Modellen kan også benyttes for andre råvarer som benyttes som innsatsfaktorer til havbruksnæringen.

Vinnerne var ikke til stede fysisk, og måtte gjennomføre presentasjonen digitalt.

Olav Aasberg og Anders Walberg Nilssen blir å presentere ideen sin i Florø 25-26. april.

Følgende lag deltok i konkurransen:

 • Renate Rørtveit og Isac Skogsholm, Fiskehelse ved UiB. Mentor: Ole Troland, Sekkingstad.
 • Johannes Elgaaen og Sondre Berner, Finans ved NHH. Mentor: Hanna Rørtveit, Salmon Group.
 • Mina Frøshaug (UiB), Erica Bjørkås Johnsen og Tiril Hofsøy Gunnarsen (Fiskeri- og havbruksvitenskap ved UiT). Mentor: Janicke Eckhoff, Sjømat Norge
 • Helene Thoresen, Samuel Flaten og Emma Haugen (Fiskehelse ved UiB). Mentor: Anna Nygård Johansen, Åkerblå.
 • Olav Aasberg (Bioøkonomi ved NMBU) og Anders Walberg Nilssen (Indøk ved NMBU). Mentor: Henrik Horjen, Sjømat Norge
 • Rav Seime (Bachelor i øk og ad. ved NHH og psykologi ved UiB) og Anna Holmås (Finans ved NHH). Mentor Rasmus Bjånesøy fra PWC og Langøylaks
Konkurransen var avholdt på Kulturhuset i Bergen under første dag av Salmon City.

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse