Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter


Publisert 18.02.2018 av Are Kvistad Sjømat Norge

- Nedgangen i bruk av legemidler mot lakselus fortsetter. Dette er i tråd med næringens langsiktige plan om mer strategisk bruk av legemidler mot lakselus, sier direktør Henrik Stenwig i Sjømat Norge.

Legemidler er et viktig redskap i verktøykassen om laksen blir syk eller trenger ekstra hjelp mot lus. Som i landbruket og i hagestell er det også viktig i havbruk å benytte minst mulig midler mot parasitter.

– Derfor er det positivt at det også i 2017 var nedgang i bruken av legemidler mot lakselus, sier direktør Henrik Stenwig i Sjømat Norge.

Legemidler mot lakselus benyttes enten gjennom tilsetning i fôr eller ved dosering i vann som et bademiddel. Foreløpige tall fra legemiddel- og fôrleverandørene viser stor reduksjon for alle midler. Nedgangen er enda større enn året før, og varierte fra 31 til 93 prosent reduksjon. Også bruken av kitinsyntesehemmere er kraftig redusert. Dette er midler som påvirker lakselusens evne til å skifte skall. Det er restriktiv bruk av disse midlene spesielt i sommerhalvåret.

Bruken av hydrogenperoksid (H2O2) gikk ned med 38 prosent i 2016 og ytterligere 65 prosent reduksjon i 2017. Målt i mengde virkestoff er fortsatt hydrogenperoksid det mest brukte middelet mot lakselus. I fjor ble det brukt et samlet volum på 9.277 tonn, mot 26.597 tonn året før. Hydrogenperoksid krever store volumer for hver behandling. Ved bruk brytes det imidlertid raskt ned til vann og oksygen. Hydrogenperoksid er også et vanlig desinfeksjonsmiddel i landbruket, husholdninger, sykehus, industrien og til vannrensing. I havbruk brukes hydrogenperoksid mot lus og mot gjellesykdommen AGD.

Lakselus er en organisme som finnes naturlig i havet og som man aldri blir kvitt, men som må kontrolleres i laksemerdene. Derfor er det viktig at næringen ved siden av forebygging og medisinfrie metoder fortsatt har effektive legemidler i beredskap. Disse må tas vare på, brukes best mulig og alterneres for å unngå resistens. Næringen er i ferd med å utvikle en større verktøykasse mot lus. Denne må brukes klokt og må utvikles videre.

– Vi fortsetter arbeidet med å optimalisere tiltakene mot lakselus. Det er i tråd med laksenæringens langsiktige mål om å holde vedvarende lave lusenivåer med færrest mulig behandlinger, sier Stenwig.

 


 

Om sammenligning av legemidler ved bruk av kg virkestoff

Mengden av et virkestoff som er nødvendig for å fjerne lakselus varierer mellom de ulike stoffene. Forskjellene mellom de to bademidlene deltametrin og hydrogenperoksid kan være ett eksempel: For å få en antatt lik effekt på lakselusen er det nødvendig med 750.000 ganger mer hydrogenperoksid enn deltametrin. Følgelig kan en minimal reduksjon i forbruket av ett stoff resultere i en stor økning av et annet. Ett kilo av det ene stoffet er derfor ikke det samme som ett kilo av det andre, eller to kilo det ene året er ikke det samme som to kilo det andre året.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør