Næringens handlingsplan mot lakselus


Publisert 07.02.2011 av sjømatnorge.no Miljø og Helse

- Gjennom bedre koordinering og flere konkrete tiltak skal havbruksnæringen lykkes i kampen mot lakselusa, sier nasjonal koordinator, Ketil Rykhus. I dag ble næringens egen handlingsplan offentliggjort.

Samtlige norske havbruksselskaper fra nord til sør samarbeider for å begrense omfanget av lakselus. Gjennom det nasjonale luseprosjektet blir økt kunnskap, kvalitet og dokumentasjon på alle områder sentrale stikkord. Dette skal bidra til varig bærekraftig balanse mellom sjømatproduksjon og forekomsten av lakselus i forhold til villfisk.
 
Mandag 7. februar ble en egen handlingsplan lagt frem hos Sjøtrolls anlegg like utenfor Flesland ved Bergen.

– Det er viktig at vi koordinerer all innsats i langt større grad en tidligere. Det gjøres gjennom dette prosjektet. Etter ca et års drift ser vi nå at lusebekjempelsen håndteres på en langt bedre måte enn tidligere, sier nasjonal koordinator for prosjektet, Ketil Rykhus.

Rykhus er engasjert av havbruksorganisasjonene som koordinator for prosjektet. I tillegg er det tre egne regionkoordinatorer – en i Nord-Norge, en i Midt-Norge og en på Vestlandet. Disse regionene er videre inndelt i totalt 17 subregioner for å oppnå et så effektivt bekjempelsesarbeid som mulig.

Flerårig prosjekt
Over en treårsperiode vil havbruksnæringen gjennomføre flere tiltak langs kysten. Planen inneholder både kortsiktige og langsiktige mål. I sum dreier dette seg om en ressursinnsats på omalt 4,5 milliarder kroner gjennom perioden. I tillegg er det bevilget 3,5 millioner kroner til selve prosjektarbeidet.

– Bare i 2010 ble det brukt rundt en milliard kroner. I 2011 vil vi videreføre innsatsen.  Vi er klare for å forbedre tiltakene og ikke minst øke koordineringen. Da skal vi lykkes i langt større grad, sier Rykhus.

En kortversjon av handlingsplanen kan lastes ned nedenfor.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lanserer BioMarint Forum i Arendal

God sommer!

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!