Norges Fiskarlag og Sjømat Norge møtte i dag fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Tema for møtet var fiskerikontroll og videre oppfølging av NOU 2019: 21 om framtidens fiskerikontroll.

-Fiskerinæringa er avhengig av like konkurransevilkår og et godt omdømme. En bærekraftig forvaltning av fiskeressursene undergraves av aktører som bryter regelverket, og derfor er fiskerikontroll et kritisk område som må følges opp. Kontrollutvalget kom med en rekke forslag til tiltak, disse må følges opp, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Sjømat Norge og Norges Fiskarlag anbefalte fiskeriministeren å legge vekt på landingskontroll, både gjennom bruk av tilgjengelig teknologi og fysiske kontroller. Videre må praksisen med administrativ inndragning gjennomgås grundig.

-Landingen av fisk er et kritisk punkt, og her må det stilles strengere krav. Det er også nødvendig å styrke samhandlingen mellom de ulike kontrolletatene, og tilsynet må organiseres på en effektiv måte. Det er også avgjørende med et tett samarbeid mellom myndighetene og næringa, for å sikre at tiltakene som settes inn treffer riktig og gir kontrollgevinst. Dette vil vi følge opp, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Fiskeriministeren ga i møtet en klar melding om at fiskerikontroll har høyeste prioritet, og at departementet er i full gang med oppfølgingen av kontrollrapporten.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Lokale forhandlinger

Enighet i fiskeindustrien

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

Her er webinaret

Havbruksoverenskomsten vedtatt

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021