Mindre støy, bedre helse


Publisert 11.03.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Arbeidsliv

Norfersk kutter støy for å bedre helsa – og bransjen får tilbud om lederopplæring. Et eksempel til etterfølgelse. Slik står det til i IA-bransjeprogrammet akkurat nå.

– Støy gir stress, konstaterer Thomas Thorängen. Personalsjefen på Norfersk og kollegene hans er godt i gang med arbeidet mot støy i bedriften. Da bedriftene i IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien samlet seg til digitalt vårmøte, var støyprosjektet til kjøttbedriften i Indre Østfold et av eksemplene på hva som er gjort og hva som skal gjøres videre.

Stressende støy

– Støy lager storm i ørene dine og sliter ut hørselscellene for tidlig. Men det er også en «stressor» – en stressfaktor. Den gir økt produksjon av magesyre, som kan føre til magesår. Støy fører til høyere blodtrykk, økte muskelspenninger, irritasjon, redusert konsentrasjonsevne og lavere aktsomhet, som i sin tur kan føre til ulykker, ramser Thorängen opp.

Portrett av Thorängen
Støy lager storm i ørene dine og sliter ut hørselscellene for tidlig, fastslår Thomas Thorängen.

Norfersk vil gjerne lage informasjonsfilm om støy og hvordan den kan forhindres. Støyutvalget i bedriften har fokus på egenprodusert støy og vil bruke filmen til å informere, ikke minst til nyansatte. Alle ansatte skal læres opp, og bruken av hørselvern skal følges opp.

Ikke slurv med hørselvern!

Og, bare så det ikke er noen tvil:
– Hørselvern skal brukes for å forebygge støyskader. Det er et strakstiltak før støyreduserende tiltak er gjennomført, når det ikke er mulig å gjennomføre støyreduserende tiltak og når tiltakene ikke reduserer støyeksponeringen tilstrekkelig. Men effekten er avhengig av bæretiden, fastslår Thomas Thorängen.
– Fem minutters slurv i løpet av arbeidsdagen minsker hørselvernets effekt merkbart. Og hvis du bruker det bare 90 prosent av tiden, kan du ikke lenger forvente noen sikker beskyttelse!

Ledere trenger opplæring

Forbundssekretær Grete Troset Salberg i NNN roser arbeidet:
– Det er ikke tvil om at næringsmiddelindustrien har mye støy. Det var veldig interessant å høre om hvordan Norfersk har tatt tak i egenprodusert støy. Mange flere skulle gjort det samme, sier hun.
Salberg ser også frem til bedre lederopplæring i industrien. – I næringsmiddelindustrien er det mange mellomledere som har vært gode medarbeidere og flinke i jobben sin før de ble mellomledere, men så har de ikke noen kunnskap om eller utdanning i å lede andre, peker hun på.

Portrett av Neeb
Even Neeb i Moment organisasjon og ledelse tilbyr lederopplæring. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Der skal Even Neeb hjelpe. Han er organisasjonspsykolog og partner i Moment organisasjon og ledelse. Derfra kommer det et basisprogram i ledelse som er utviklet for IA-bransjeprogrammene, med en spesifikk innledning direkte om næringsmiddelindustrien

– Det kommer i to versjoner: Ett for arbeidsledere, produksjonsledere og førstelinjeledere, og ett for mellomledere, forteller Neeb.

– Det er under vurdering hvorvidt bransjeprogrammet skal betale helt eller delvis for den opplæringen som bedriftene nå tilbys, sier prosjektleder Anne Brit Slettebø.

Godt i gang

Slettebø forteller at sju av de tolv bedriftene i programmet er kommet så langt at de har fått midler til tiltak, og to søknader til er på trappene. Det skjer til tross for at koronaen skaper utfordringer: De fleste er redde for smitte, sykefraværet har økt, flere har vært i karantene og noen steder har produksjonslinjer måttet stoppe.

– Det er en utfordring å få til god produksjon, ta vare på ansatte og samtidig drive dette prosjektet, sier hun. For eksempel er det vanskeligere å holde informasjonsmøter, endringer i kantinedriften gjør det vanskeligere å praktisere for dem som arbeider med å lære norsk – og restriksjonene gjør at bedriftshelsetjenesten og andre hjelpere utenfra ikke får komme inn i bedriftene.

Arbeider med arbeidet

Seniorrådgiver Ingri Litleskare i Arbeidstilsynet peker på hvordan trivselstiltak og velferdstiltak er vel og bra, men de har lite å si for sykefraværet. – Det er selve arbeidet vi må arbeide med. Arbeidsmiljø handler om arbeid. Det er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet, sier hun. Litleskare trekker frem Arbeidsmiljøportalen, som nå også skal oppdateres med flere bransjer.
Rådgiver Cathrine Brustad Hovland i Nav forteller om Helse I Arbeid, der Nav samarbeider med spesialisthelsetjenesten. – Vi vil gi et helhetlig tilbud til mennesker med muskel-, skjelett- og psykiske plager. Tilbudet bidrar til å øke arbeidsnærværet og hindre utstøting fra arbeidslivet, sier Hovland og forteller om både bedriftstiltak og tiltak for hver enkelt medarbeider.

I år planlegger IA-bransjeprogrammet samlinger vår og høst og håper at i hvert fall høstsamlingen kan gjennomføres fysisk så folk faktisk kan møte hverandre igjen. Fra 1. mai overtar Caroline Dyrnes som prosjektleder for programmet.

Vil du vite mer?

 
Anne Brit Slettebø
Anne Brit Slettebø
Prosjektleder IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien
Mobil: 97621919

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten?

Slik fordeles havbruksmilliarden

Enighet om Norsk-Russisk kvotefordeling

Den nye regjeringen satser på sjømaten

Statsbudsjettet: Muligheter for sjømaten som del av den grønne omstillingen

Nord i Sør

Medlemsmøte Havbruk Nord i Svolvær

Årssamling i Havbruk Nord

Medlemsmøte hvitfisk

Teknologi og servicekonferansen 2021: – Vi må fortsette å gjøre en forskjell for klima