Når Sjømat Norge har engasjert seg aktivt i etableringen av den nye nasjonale matmessen Foodscape, er det fordi vi mener sjømatnæringen må ta større plass i diskusjonen om matproduksjon, bærekraft og kosthold.

Av Gunn Knutsen, fagsjef i Sjømat Norge
Innlegget ble første gang publisert som gjestekommentar i Fiskeribladet 8. august 2018

Norges Varemesse lanserer Foodscape som er en ny bærekraftsmesse for matbransjen i oktober. På det store messeområdet på Lillestrøm kommer sentrale innkjøpere fra handelen, kantiner, storhusholdninger, restauranter, og reiselivssektoren for å se hvordan norske matprodusenter forholder seg til ulike bærekraftshensyn.

Synlighet
Selv om dette ikke er sjømatbransjens egen messe, er det viktig å benytte slike arenaer til å vise at sjømat er bærekraft i alle henseender. Å sette bærekraft som hovedtema på en nasjonal bransjemesse sier noe om at dette også handler om konkurransekraft. Derfor håper Sjømat Norge at sjømatbedriftene deltar på denne arenaen.

Engasjementet knyttet til messen føyer seg også inn i det langsiktige arbeidet Sjømat Norge legger ned sammen med helsemyndighetene, produsenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen med det målet å øke konsumet av sjømat fram mot 2021. Vi har i lang tid ment at folk må slippe å bare høre advarsler og formaninger om hva som er «nei-mat». Sjømat Norge har derfor vært en pådriver for at helsemyndighetene er mer tydelig om hva folk flest bør spise mer av – av hensyn til egen helse.

Det er her sjømaten har en naturlig plass, og intensjonsavtalen som ble signert i 2017 er blant annet et resultat av påvirkningsarbeidet som Sjømat Norge har gjort.

Før sommeren startet Helsedirektoratet sin #MerAv-kampanje som løfter fram nettopp sjømat, frukt og grønt og grove kornprodukter som de viktigste sunne matkategoriene. Jobben for en samlet matbransje, fra produsent til servering, blir da å markedsføre sjømaten, gjøre den tilgjengelig, og å utvikle nye, fristende smakfulle produkter som gjør det enklere for alle å velge sunt. Også når de skal ta kjappe valg.

Foodscape er altså én av flere aktiviteter som understøtter det langsiktige målet om å øke sjømatkonsumet framover. Temaet på messen er bærekraft. Enten vi snakker miljømessig, økonomisk eller sosial bærekraft har sjømatbedriftene og hele næringen gode historier å fortelle.

Messe og konferanse
Produkter og løsninger innenfor sunnere og miljøvennlig mat og drikke skal vises frem på Foodscape. En så stor næring som sjømat bør ha en sentral plass på en nasjonal arena som dette. I tillegg til å være næringsrikt og sunt, kan sjømat dessuten skilte med lave miljøfotavtrykk. Dette er det viktig at vi får fortelle om og vist fram.

Sjømat Norge kommer til å ha egen stand for å fortelle om det omfattende arbeidet fiskeri- og havbruksnæringen gjør gjennom vårt prosjekt «Sjømat 2030 – et blått taktskifte».

I forbindelse med messen arrangeres en stor hovedkonferanse der man håper å få med flere statsråder og representanter fra de matproduserende næringene til å diskutere bærekraft. Sjømat Norges styreleder Inger-Marie Sperre er blant dem som alt har sagt ja til å stille.

#MerAv
Det blir også gjennomført et seminar i forbindelse med #MerAv-samarbeidet. Dette er et konkret resultat av intensjonsavtalene som serveringsbransjen, handelen og matprodusentene innenfor sjømat, frukt og grønt og grove kornprodukter har inngått med helsemyndighetene for å øke konsumet av sunne produkter. Se kampanjevideo her:

(Teksten fortsetter under videoen)

 

På lederplass i Fiskeribladet 27. juli etterlyser avisen mer penger til innenlands markedsføring av sjømat. Vel og bra, men flere annonser og reklame er neppe det eneste svaret. Her må helsemyndigheter og matbransjen dra i samme retning med ulike tiltak og aktiviteter.

I rammen av intensjonsavtalen koordinerer Sjømat Norge arbeidet for å nå målet om økt sjømatkonsum sammen med produsenter, handelen og Norges Sjømatråd. Blant annet kartlegges hva som påvirker forbrukernes matvalg. Dette er generisk kunnskap som kan deles åpent og brukes av aktørene som ønsker å bidra til at forbrukeren kan gjøre sunnere valg – for eksempel gjennom produktutvikling, bedret tilgjengelighet – og gjerne mer markedsføring.

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister