Havbruksnæringens miljøfond har hittil i 2014 bevilget 8,5 millioner kroner til tiltak for å ta ut rømt fisk eller til overvåkningstiltak i elvene. Ved utløpet av høstens søknadsfrist er det fortsatt midler tilgjengelig i fondet.
Klikk på bildet for tabell over tildelinger fra Miljøfondet hittil i 2014.

Klikk på bildet for tabell over tildelinger fra Miljøfondet hittil i 2014.

Miljøfondet ble opprettet av lakseoppdretterne våren 2011 og var opprinnelig et treårig tiltak som utløp i 2013. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) besluttet å videreføre ordningen fra 2014, og det er to tildelingsrunder i året. Fristen for søknader denne høsten går ut 15. august.

– Vi ser at Miljøfondet har effekt. Ordningen er innrettet for å ta ut rømt laks i vassdrag hvor det er mistanke om at det kan være mye rømt fisk. Alle kan søke om midler til planlagte prosjekter, understreker kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i FHL.

I tillegg til de to hovedrundene er det en åpning for å søke midler når som helst, så fremt det ligger gode prosjekter til grunn for søknaden.

For alle prosjekter er det en forutsetning at alle nødvendige tillatelser hentes inn, bl.a. fra Fylkesmannen og at alt av regelverk følges. Det er i stor grad de samme fagmiljøene som har gjennomført undersøkelsene i vassdragene i regi av Miljøfondet som også myndighetene bruker i sine prosjekter.

Flere av prosjektene er finansierte av Miljøfondet og myndighetene i fellesskap, slik det eksempelvis framgår i rapporten fra Uni Research Miljø som er gjengitt på Fiskeiridirektoratets sider.

– Som vi har understreket tidligere, er metodene for å måle innslag av rømt laks i vassdragene for dårlige og gir for usikre resultater. Derfor har vi etterlyst standardiserte metoder for dette arbeidet, sier Kvistad.

Det har fra Miljøfondet hele tiden vært full åpenhet om resultatene fra prosjektene. Rapportene og analysene fra prosjektene som er gjennomført viser at det på landsbasis er en nedgang i innslaget av rømt laks, uansett om man ser på veid snitt, uveid snitt eller median i det statistiske materialet.

Kvistad mener at alle som er opptatt av villaksens ve og vel bør være positive til den utviklingen, og at det er mange vassdrag med lite innslag av rømlinger.

– Så er det fremdeles slik at det dessverre er noen vassdrag hvor innslaget av rømt laks er for høyt – og da kan midler fra Miljøfondet brukes til å redusere forekomsten av rømt fisk, sier Kvistad.

Siden etableringen av Havbruksnæringens miljøfond i 2011 er det bevilget totalt 28 millioner kroner som bidrag til tiltak i omlag 90 vassdrag.

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Are Kvistad
Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 478 07 910

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!