Alt om mellomoppgjøret!


Publisert 21.04.2017 av Karin Gammelsæter Arbeidsliv  

Årets mellomoppgjør mellom LO og NHO ble vedtatt av LO den 18. april. Dette innebærer at oppgjøret kan effektueres og at de lokale forhandlingene kan starte.

Resultatet av oppgjøret ble et generelt tillegg på kr. 0,50, samt et lavlønnstillegg på ytterligere 1,50 til visse overenskomster. Ingen av Sjømat Norges overenskomster fikk lavlønnstillegg. Dette innebærer at det generelle tillegget for alle våre overenskomster ble kr. 0,50. Tilleggene gis med virkning fra 1. april.

Minstelønnsregulering og nye satser for helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten

Minstelønnssatsen for Fiskeindustrioverenskomsten med NNN er satt til 176,70, altså en økning på kr. 3,60. Mer informasjon

Nedenfor følger en oversikt over de nye satsene for helligdagsgodtgjørelse (B-ordningen) og trekkbeløpene ved forsømmelse av arbeid, jf. § 9-1 i overenskomsten:

Voksne arbeidere Unge arbeidere
Timesats (§ 9-1 nr. 2) Kr. 7,57 Kr. 7,33
Reduksjon (§ 9-1 nr. 3a) Kr. 1534 Kr. 1488

 

Nye satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien

Satsene for minstelønn, samt overtids- og skiftssatser er regulert i forbindelse med mellomoppgjøret. Vedlagt følger protokollen mellom Sjømat Norge og Industri Energi.

Nye minstelønnssatser i Havbruksoverenskomsten

Vedlagt er protokoll med Fellesforbundet om justering av minstelønnssatsene.

 

 

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Økt innsats for innsamling av plast

Ber om like vilkår for laksevekst

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

Dødeligheten på laks går ned

Se så mye de legger igjen

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

Rekordlav rømming av laks og ørret