Mellomoppgjøret 2021


Publisert 12.04.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Arbeidsliv

LO/YS og NHO kom søndag 11. april  til enighet i mekling i mellomoppgjøret 2021, etter mekling 14 timer på overtid.

Det ble kun forhandlet om økonomi og resultatet ble et generelt tillegg på kr. 2,25. I tillegg ble det gitt et såkalt lavlønnstillegg på kr. 1, for overenskomster med et lønnsnivå under 90 % av industrigjennomsnittet. Ingen av Sjømat Norges overenskomster omfattes av lavlønnstillegget. Den økonomiske rammen for oppgjøret ble på 2,7 %. Oppgjøret skal nå formelt vedtas og frist for dette er satt til 6. mai.

Se NHOs hjemmesider; https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret/artikler/enighet-i-lonnsoppgjoret/

Minstelønnsregulering i Fiskeindustrioverenskomsten med NNN.

Som kjent har Fiskeindustrioverenskomsten en garantilønnsbestemmelse, som årlig regulerer minstelønnen  til 85 % av gjennomsnittsnivået i mat- og drikkeindustrien, se § 3-2 1).

Årets beregninger viser at minstelønnen i år skal økes med kr. 4,25. Dette innebærer at minstelønnssatsen fra 1. april vil øke fra kr. 189,30 til kr. 193,55.

Denne minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget på kr. 2,25, som ble gitt i årets sentrale forhandlinger mellom LO og NHO. Det vil si at bedriftene først skal gi det generelle tillegget på kr. 2,25 til samtlige. De som etter å ha fått det generelle tillegget blir liggende under ny minstelønnssats, skal heves opp til denne. Virkningstidspunktet for reguleringen er i år 1. april, som følge av at det er et mellomoppgjør.

Vi minner om at ingen regulering skal foretas før oppgjøret er vedtatt (6.mai).

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Infomøte BAT/BREF for slakteri ang implementering av IPPC

Webinar – Marine Fish and PEF

– Kvantumskontroll ikke veien å gå

Webinar med Erna og Jonas

Nasjonalt havbruksjubileum til hele Norge

Webinar – Fangstsertifikat

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

Miljøavtrykket må settes først

Akvakulturregelverket

Tariffkonferansen 2021