Medlemsmøte industri og handel


Publisert 24.11.2022 av Øyvind André Haram Industri Kalenderen

v
Kystens Hus, Tromsø
Se tid, sted og påmelding

Vi inviterer til medlemsmøte mandag 28.november kl14.00 – 17.00.

Møtet finner sted på Kystens hus i Tromsø.

Agenda:

  • Omsetning av fryst fisk – har et nytt regelverk ført til endringer?

Råfisklaget v/Svein Ove Haugland

  • Nye krav til vekter og veiesystem – statusoppdatering.

Sjømat Norge

  • Kvotemelding 2.0 og bearbeidingsutvalgets rapport

Sjømat Norge

  • MSC – statusoppdatering

Tor Bjørklund Larsen

  • Markedsadgang

Sjømat Norge

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding