Medlemsmøte for hvitfisksektoren


Publisert 24.11.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Kalenderen

Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge inviterer til digitalt medlemsmøte for våre medlemsbedrifter i hvitfisksektoren.

Agenda:

  • Covid-19
    • Smittevern, innreisekarante mv
  • Markedssituasjonen og utsiktene 2021
    • Førstehåndsomsetning
    • Kredittforsikring
  • Brexit – forhandlingene og handelen med Storbritania
  • Fiskerikontroll

For påmeldingslink send mail til Stine Akselsen

sak@sjomatnorge.no

Linken sendes ut fredag ettermiddag.

Vi sees på teams mandag kl15.00!

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Fagsjef næringspolitikk
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen

25.000 måltider pr minutt

Godt nyttår!

Romjulsmøte om handelspolitikk