Sjekkliste for dykketjenester i havbruk

Publisert 10.11.2021

Denne sjekklisten skal hjelpe oppdragsgiver med å gjennomføre en overordnet kontroll av at de som utfører dykkertjenester på havbruksanleggene følger gjeldende regelverk for dykking, og at sikkerhetene til dykkerne er ivaretatt på en forsvarlig måte. For tiden er det ikke noe lovpålagt påseansvar, men vi anbefaler at denne sjekklisten benyttes.