Hygieneveileder for sjømatproduksjon

Publisert 28.12.2021

Beskriver rutiner for å forebygge overføring av smittestoffer fra ansatte eller andre personer til næringsmidler. Veilederen beskriver hvordan sjømatbedrifter kan innarbeide kravene til personlig
hygiene i sin HACCP baserte egenkontroll, og derved etterleve regelverket.