Nye losseregler fra Norges Sildesalgslag skaper utfordringer for landindustrien.

Norges Sildesalgslag har nylig fastsatt nye regler for lossing av fangster til mel- og oljeanvendelse. I det nye regelverket åpnes det ikke lenger for at fartøyet selv skal kunne losse fangsten og rengjøre sine egne lasterom (selvlossing). Sildelaget krever nå at det er de ansatte ved fiskemelfabrikkene som skal være ombord i fartøyet og sørge for lossing og rengjøring.

Sjømat Norge mener at fartøyet selv skal kunne bestemme hvilken losseform som skal benyttes. Sildelagets endring av lossebestemmelsene medfører en ny praksis. Sjømat Norge kan ikke akseptere at Sildelaget ensidig fastsetter bestemmelser om hvilken bemanning og utstyr den enkelte fabrikk til enhver tid skal ha disponibelt for lossing av råstoff til mel- og oljeanvendelse. Utelatelsen av selvlossing som alternativ i er en uheldig begrensning i forholdet mellom leverandør og kjøper. Siden ikke alle fabrikkene er bemannet slik Sildelagets styre har fattet vedtak om, vil reglene kunne være til hinder for råstoffkjøp.

Lasterommet rengjøres og losses etter levering av råstoff på Vestlandet. Foto: Kyrre Dale.

Sjømat Norge har foreslått til Sildelaget at disse reglene skal gjelde ved lossing av råstoff til mel- og oljeanvendelse:

Ved innmelding av råstoff til mel- og oljeanvendelse varsler fartøyet hvilket av følgende lossealternativ som skal nyttes:

  1. «Ordinær lossing» med lossegjeng fra fabrikken. Fabrikken sine folk tømmer og grov-rengjør tankene på ordinær måte.
  2. «Vakumlossing med båtens utstyr» -én fra mannskapet styre pumpen. Fabrikken sine folk gjør resten av arbeidet, inkludert å spyle fisken mot pumpen og grov-rengjøring av tankene.
  3. «Selvlossing». Fartøyets mannskap gjennomfører lossingen uten bistand fra fabrikkens ansatte.

Valgt lossemetode formidles i auksjones budbilde slik at den enkelte kjøper kan tilpasse sitt eventuelle bud på fangsten.

 Valgt losseform er bindende både for fartøy og kjøper. Fartøyet har ikke anledning til å endre lossealternativ etter at fangsten er omsatt, og kjøper plikter å gjennomføre losseformen som er valgt ved innmelding.

 

Vil du vite mer?

 
Kyrre Dale
Kyrre Dale
Fagsjef industri
Mobil: 913 76 551

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer