Leverandørene til sjømatbedriftene vokser


Publisert 06.04.2017 av Are Kvistad Teknologi og service

Leverandørsektoren til de norske sjømatbedriftene står alene for en samlet verdiskaping på 23 milliarder kroner, viser nye tall fra Sintef Ocean. – God utvikling i sjømatnæringen gir god utvikling også for oss, sier Tore Håkon Riple som er tillitsvalgt for leverandørbedriftene i Sjømat Norge.

Det er den store verdiskapingen innen sjømat som drypper på teknologi- og servicebedrifter over hele landet. Sintef har i en årrekke målt verdiskapingen fra fiskeri- og havbrukssektoren og har nå også kartlagt mer i detalj hvordan aktiviteten slår ut for næringslivet omkring.

Dette er virksomheter som omfatter store og små bedrifter som er gode hjelpere og en forutsetning for driften i sjømatnæringen. De leverer teknologiske løsninger, håndverkstjenester, konstruksjon, rådgivning og service – leveranser og underleveranser for både havbruksnæringen og fiskeindustrien som er basert på fangst.

20.000 årsverk
Teknologi- og serviceleverandørene sysselsetter samlet 20.500 årsverk, ifølge beregningene fra Sintef Ocean. Av disse er 8.000 årsverk direkte tilknyttet selve leverandørnæringen, mens hele 12.500 årsverk skapes hos underleverandørene.

Alle vet at sjømatnæringen blir stadig viktigere for landet. Disse nye tallene fra Sintef synliggjør betydningen av en godt fungerende leverandørindustri og at disse bedriftenes suksess avhenger av at sjømatbedriftene har suksess. Det har vært en betydelig vekst tidligere år, men det har vært en utflating i 2016, rapporterer Sintef Ocean.

Utflating av ringvirkningseffekter fra sjømatnæringen skyldes i hovedsak manglende volumvekst i havbrukssektoren og stabile totalvolum fra den fangstbaserte delen av næringa. Det er derfor viktig at en i en periode hvor etterspørselen etter fisk i markedene er stor og produksjonsløsningen er bærekraftige, legger til rette for vekst, sier Tore Håkon Riple.

Sterkere organisasjon
Sjømat Norge som tradisjonelt har organisert fiskeindustrien og havbruksnæringen har det siste året også fått mange  av leverandørbedriftene som medlemmer i organisasjonen.

– Dette har vært en naturlig og vellykket utvidelse av Sjømat Norge som næringsorganisasjon, og vi er glad for å allerede ha fått inn mange nye bedrifter innen denne sektoren, sier direktør Aina Valland som har særlig ansvar for å følge opp de nye bedriftene i fellesskapet.

Sjømat Norge har aldri vært større som organisasjon med over 500 medlemsbedrifter innen fiskeindustri, havbruk, teknologi og servicesektorene. Samlet representerer næringsorganisasjonen bedrifter med 12.000 årsverk landet rundt.

 

Se også:
Sjømat stadig viktigere for landet


Verdiskaping er den verdien en sitter igjen med etter å ha trukket i fra kostnader knyttet til forbruk av varer og tjenester i produksjonsprosessen. Verdiskaping måler merverdi som fordeler seg typisk til arbeidstakere, kapitaleiere og staten.

 

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Tore Håkon Riple
Tore Håkon Riple
Marine Constructions AS
Mobil: 934 34 501

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lanserer BioMarint Forum i Arendal

God sommer!

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!