Lars skal ta matindustrien inn i fremtiden


Publisert 19.12.2018 av Øyvind André Haram Rekruttering Arbeidsliv

Vil robotene lage all mat? Hva med de ansatte? Lars Lindland tar utfordringen. Han er klar for Matindustri 4.0.

– Jeg gleder meg til å gå løs på jobben, besøke alle bedriftene og bidra til at vi sammen skal gi hele bransjen det kompetanseløftet som kreves.

35 åringen fra Oslo står foran en krevende utfordring. Nylig ble han tilsatt som prosjektleder for Matindustri 4.0.

– Enkelt forklart handler dette om hvordan matindustrien skal møte fremtiden. Hvordan kan hele næringen ta det kompetanseløftet som kreves for at vi fortsatt skal produsere god mat og drikke her i landet.

Lars Lindland har fagbrev, jobbet med rekruttering og har perfekt bakgrunn for å jobbe med det nye spennende prosjektet for matindustrien. FOTO: Øyvind A. Haram / Sjømat Norge.

Relevant erfaring
Matindustri 4.0 er et felles samarbeidsprosjekt mellom Sjømat Norge, NHO Mat og drikke og Norsk Næring og Nytelsesmiddelforbund (NNN). Tanken er at bransjen på tvers kan møtes, lære og finne nye digitale samhandlingsarenaer.

– Det handler om tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelinger, både internt i bedriftene og det å lære av både konkurrenter og andre matprodusenter, forteller Lindland, som har lang fartstid fra koblingen mat og kompetanse.

– Jeg har fagbrev kokk og er fagarbeider i industriell matproduksjon, og har jobbet både på Freia og i Arcus med blant annet prosessoptimalisering og kompetanseheving. De siste seks årene har jeg jobbet i Oslo kommune Utdanningsetaten som informasjonsmedarbeider og prosjektleder knyttet til fag- og yrkesopplæring.

Lindland begynner i det 2-årige prosjektet i januar 2019.

Enormt behov
De tre partene i Matindustri 4.0 gjennomførte allerede i 2017 et prøveprosjekt som viste at et digitalt kompetansefaglig fellesløft er nødvendig for norsk matvareproduksjon. Utfordringene står i kø for hele bransjen.

– Det er jo undersøkelser som viser at bedriftene har et udekket kompetansebehov. Tiden er med andre ord absolutt tilstede for å gjøre noe med dette.

– Hva konkret blir utfordrende?

– Spørsmålet rundt ny teknologi. Hvordan skal vi ta det i bruk? Hvordan skal vi samtidig bruke kompetansen som er i bedriftene. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt i disse utfordringene.

Prosjektet vil samle om lag 20 bedrifter fra matvarebransjen. Det vil bli gjennomført både digitale møtearenaer i tillegg til flere fysiske samlinger. Målet er å gjøre bedriftene bedre rustet til å møte de digitale kompetanseutfordringene som er på full fart inn i bransjen.

 

LES MER OM MATINDUSTRI 4.0: Kan du bli bedre av å digitalisere og automatisere?

Vil du vite mer?

 
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
Mobil: 908 81 591

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal