Lanseringen av BioMarint Forum utsatt


Publisert 11.08.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

I Arendal inviterer vi til storstilt offisiell lansering av Biomarint Forum med Fiskeri- og Havminister Bjørnar Skjæran, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid. I tillegg kommer lederne av alle organisasjonene som utgjør Biomarint Forum.

OPPDATERING: Grunnet den pågående industristreiken, blir Biomarint Forum-lanseringen i Arendal avlyst. Ny dato for lanseringen kommer.

– Biomarint Forum omfatter all næringsaktivitet og næringsutvikling knyttet til de marine ressursene i havet. Sammen vil vi jobbe for å få gjennomslag, oppmerksomhet og forståelse for en aktiv biomarin politikk som en viktig del av den grønne omstillingen – gjennom økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine verdikjeden i Norge.

Jørn Prangerød, daglig leder i BioMarint Forum

Det opprinnelige tidspunktet for lanseringen var satt til tirsdag 16. august kl. 1400 i Arendal.

Aktørene bak BioMarint Forum er LO, NHO, NNN, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Industri Energi, Sjømat Norge, Norsk Industri, Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Ledelsen i organisasjonene og fiskeri- og havministeren deltar på arrangementet. Forumet skal jobbe for bærekraftig utvikling som gir økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine verdikjeden i Norge.

– Verden består av 70 prosent hav, likevel kommer bare 2 prosent av verdens matinntak fra havet. Med den tragiske krigen i Ukraina ser vi hvor sårbar matvaredistribusjonen er. Mer av verdens befolkning må kunne mettes av havet. Norge er her i en unik posisjon. Derfor gjør vi dette, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Sjømat Norge relaterte aktiviteter i Arendal. Mandag 15. august.

MARITIM AKTIVETET KNYTTET TIL AQUAKULTUR

Mandag 15/8 2022 15.00

Arrangør: Sjømannsforbundet

Deltakelse fra Sjømat Norge: Arild Rød, fagsjef maritim 

Fartøyene som driver service på laksemerder er som oftest små fartøyer med lite eller ingen krav til kvalifikasjoner på de som arbeider om bord. De faller også til dels utenfor det maritime lovverket. Hva skal til for å sikre fartøy og mannskap bedre?»

Arild Rød er fagsjef maritim i Sjømat Norge. FOTO: Øyvind A. Haram

Tirsdag 16. august.

EN HAVNASJON SOM SLUTTET Å SPISE FISK – SLEM MYTE ELLER FLAU SANNHET?

Sjømatkonsum står under lupen under tirsdagens arrangement i Arendal i regi av Havforskningsinstituttet.

Tirsdag 16/8 2022 09:00 – 10:00

Arrangør: Havforskningsinstituttet

Deltakelse fra Sjømat Norge: Ole Troland, rådgiver havbruk

Norge kaller seg havnasjon, men likevel utgjør fisk og sjømat en brøkdel av vårt matinntak. Hva må til for å få mat fra havet tilbake på tallerkenen, og hvilke uutnyttede ressurser ligger under overflaten? Havforskning, kokkekunst og næringen selv møtes til debatt om fremtidens meny. Kan bærekraft og norske ganer forenes?

AVLYST: HVORDAN KAN BIOMARIN NÆRINGSKLYNGE SIKRE BÆREKRAFTIG UTVIKLING?

Tirsdag 16/8 2022 14:00 – 15:00

Arrangør: BioMarint forum

Grunnet den pågående industristreiken, blir Biomarint Forum-lanseringen i Arendal avlyst.

HVEM VINNER KAMPEN OM SJØAREALENE? NORD SOM SPISKAMMERS – EKSEMPLER FRA HAV OG LAND

Tirsdag 16/8 2022 16:15 – 17:00

Arrangør: Nordområdepartnerskapet/UiT Norges arktiske universitet, Senter for hav og arktis UiT

Deltakelse fra Sjømat Norge: Aina Valland, direktør for samfunnskontakt

I motsetning til tropiske strøk vil klimaendringene gi økt produksjonen av biomasse i nordområdene. Hvilke muligheter har nord til å ta en større rolle som verdens spiskammers? Har vi utnyttet mulighetene som ligger i merkevarer fra rene og rike nordområder godt nok? Er vekstambisjonene innen sjømatsektoren forenelig med bevaring av naturmiljøet? Hva trengs for å ha «license to operate» i opinionen? Hva kreves for at reindrift og arktisk landbruk blir nye vekstområder? Hvilke koblinger er det mellom matproduksjon på land og i havet? Vi har med oss politikere, akademia, næringsliv og representanter for urfolk for å kaste lys over utfordringene og løsningene.

Onsdag 17. august

MATPRODUKSJON I USIKRE TIDER. BØR NORGE HA MÅL OM FULL SELVFORSYNING?

Onsdag 17/8 2022 09:00 – 10:00

Arrangør: Denofa, Footprint.

Deltakelse fra Sjømat Norge: Paul Birger Torgnes, styreleder

Ukrainakrisen har truffet internasjonal handel hardt. Stor global usikkerhet kombinert med en stadig mer urovekkende klimakrise gjør det svært aktuelt å ta opp spørsmålet om selvforsyning. I teorien er Norge helt selvforsynt med mat, men bare om alle spiser laks hver dag. I realiteten ligger selvforsyningen rundt 40 prosent. Men hva skal være målet? Og hvor sårbare er vi egentlig? Hvilke type matvarer bør vi importere, og hvilke bør vi produsere selv? Og hvordan kan import av råvarer som soya og raps bidra til økt bruk av norske landbruksressurser?

Denofa inviterer til en høyaktuell debatt om hvilke selvforsyningsambisjoner vi bør sette oss og om hvordan de norske ressursene kan utnyttes best mulig.

NEDBRYTBARE MATERIALER TIL FRAMTIDIG BRUK I FISKERI OG HAVBRUK: DRØM ELLER VIRKELIGHET?

Onsdag 17/8 2022 09:30 – 11:00
Arrangør: SALT Lofoten AS

Deltakelse fra Sjømat Norge: Aina Valland, direktør for samfunnskontakt

SFI Dsolve har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Målet er at tradisjonell plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materialer.

Fortsatt er det utfordringer knyttet til utvikling av biologisk nedbrytbare plastmaterialer med kontrollert nedbrytning, som har de nødvendige egenskaper for bruk i fiskeri- og havbruks utstyr (eksempelvis nett, tau, garn, teiner og ruser, folie og kasser, rør og koblinger m.v).

I arrangementet vil vi få høre status på forsknings og innovasjons arenaen på dette området, og diskutere potensielle utfordringer ved biologisk nedbrytbare materialer til fiskeri og havbruk. Videre vil vi diskutere hvilke endringsbehov som finnes i dagens forvaltnings- og reguleringssystemer for å tilrettelegge for økt bruk av biologisk nedbrytbare redskaper og utstyr, og sikre sirkularitet i fiskeri og havbruksnæringen.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal