Kurs i rømmingssikring


Publisert 14.11.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Kalenderen

v
Webinar
Se tid, sted og påmelding

I samarbeid med Fiskeridirektoratet, inviterer vi til nytt kurs i rømmingssikring. Dette vil foregå digitalt og gi deg 3 timer med svært nytting informasjon.

Tema for seminaret er: Maskeopning og størrelse på smolt.

Du kan lese mer om seminaret her.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding