Kunnskapsbasert overvåkning


Publisert 24.11.2015 av Sondre Benjamin Aasen Havbruk

PRESSEMELDING: Organisasjonene Elvene rundt Trondheimsfjorden, Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag og Sjømat Norge mener overvåkningen av rømt oppdrettslaks i Norge ikke er god nok. Nå skriver organisasjonene brev til Fiskeridirektoratet og ber om at en mer presis, skånsom og målrettet overvåking prioriteres.

– Vår erfaring viser oss at dagens overvåkningsmetoder, som er grunnlaget for tiltak, ikke er tilstrekkelig. Derfor ønsker vi nå å gå sammen og finne de beste metodene. Det sier Torstein Rognes i Elvene rundt Trondheimsfjorden. Sammen med organisasjonene Sjømat Norge og Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag ber en Fiskeridirektoratet om et møte for å gå gjennom overvåkingstiltakene for rømt laks i elv.

– De overvåkningsmetodene som brukes i dag er ikke tilstrekkelig standardiserte eller så presise at de kan danne grunnlag for regulering av flere større næringer, sier Henrik Stenwig, direktør miljø og helse i Sjømat Norge.

Gytefisk og drivtellinger
De tre organisasjonene holdt nylig et møte for å se nærmere på hvilke tiltak en i dag mener fungerer i elvene.

– I de fleste elver viser det seg at gytefisktellinger med bruk av drivtelling som metode er en skånsom og nøyaktig overvåkningsmetodikk. Dette utføres av profesjonelle som har god trening, sier Rognes.

– Vi må vite at beslutningsgrunnlaget er riktig. OURO (oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) må ha de beste vurderingene på bordet. Metodikken må derfor være kvalitetssikret, standardisert og mest mulig presis, sier Henrik Stenwig.

Også kilenot
I tillegg til de nevnte metodene viser også erfaringer at løpende overvåkning fra kilenotfiske gir gode varsler om oppdrettslaks.

– Slike stasjoner, plassert i egnede fjorder, vil i følge forskerne kunne være viktig for en god miljøforvaltning, sier Arne Jørrestol, leder i Norges grunneier og sjølaksefiskerlag.

Organisasjonene har nå skrevet brev til Fiskeridirektoratet om sine bekymringer og ønsker snarlig et møte med direktoratet for å diskutere overvåkningen.

Brevet kan lastes ned i sin helhet fra venstre kolonne.

 

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Arne Jørrestol, leder Norges Grunneier og sjølaksefiskerlag, tlf. 90185430
Torstein Rognes, Elvene rundt Trondheimsfjorden, tlf. 90597904
Henrik Stenwig, direktør miljø og helse, Sjømat Norge, tlf. 91820072

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!